Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Ändra i bygglov

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Om du under projektets gång vill göra ändringar i det som har fått bygglov, kontakta handläggaren.

Är ändringen så stor att den i sig själv skulle behöva bygglov, behövs ett nytt beslut. Ett exempel är om en byggnad ska göras större, högre eller med en ändrad placering. Även ändringar i hur du vill placera fönster och andra detaljer behöver normalt ett nytt beslut.

Tänk på att ändringar fördröjer handläggningen av ditt ärende. Det är bara den som ansökt om lov som också kan ändra ansökan.

Ändrade handlingar

När du vill ändra i handlingar som har skickats in så ska det tydligt framgå vad som är ändrat. Markera ändringen genom att rita ett "moln" runt den ändrade delen om det är en ritning eller markera på annat tydligt sätt om det är ett textdokument. Skriv ett revideringsdatum på handlingen. Ändrade handlingar ska skickas in i samma format och på samma sätt som den ursprungliga ansökan.

Ändringar före beslut om lov

Om du vill ändra något efter det att du har skickat in ansökan, men innan ett beslut har fattas, så är det viktigt att du omedelbart meddelar den som handlägger ärendet att du vill ändra ansökan, sedan kan du ändra i handlingarna och skicka in dem.

Ändringar efter beslut om lov

Om du vill ändra något efter det att beslutet om lov har fattats så ska du göra en ansökan om ändrat lov. Då ska en ny ansökningsblankett fyllas i, undertecknas och skickas in tillsammans med de ändrade handlingarna. Det måste vara den som undertecknade den ursprungliga ansökan som undertecknar ansökan om ändring.

Publicerad: 23 augusti 2016