Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Altan och veranda

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

En altan är upphöjd golvkonstruktion som är placerad på marken och som används som uteplats.

Om du ska bygga en altan kan du behöva bygglov. Ta kontakt med kommunens kontaktcenter om du är osäker på vad som gäller för det du ska bygga. Nedan följer vad som kräver bygglov.

Bygglovsplikten för altaner har ändrat sig över tiden, efter vägledande rättsfall. Det här är vad som gäller i Sollentuna kommun sedan 24 april 2018.

Det krävs bygglov om

 • Altangolvet är högre från befintlig marknivå än 1,2 meter.
 • Det byggs ett rum under, exempelvis ett förråd eller källare.
 • En altan byggs in, exempelvis genom en inglasning.

Att tänka på

 •  Bygget av altanen måste följa kommunens detaljplane- och      områdesbestämmelser. 
 • Altanen inte får vara till besvär för dina grannar eller övrig omgivning, till exempel genom att insynen blir mycket omfattande. Informera därför gärna dina grannar innan du börjar bygga och se till att du har deras medgivande skriftligt.
 • Altanen får inte vara tak till en byggnad.
 • Om du vill bygga ett skärmtak över din altan kan bygglov krävas. Vissa skärmtak får man uppföra utan bygglov, se mer information  under bygglovsbefriade åtgärder. 
  Boverkets information om bygglovsbefriade åtgärder
 • Om du vill bygga staket, plank eller mur runt din altan kan du läsa mer om detta i våra riktlinjer för plank och murar.
       Sollentuna kommuns riktlinjer för plank och murar      
 • Det kan krävas marklov för schaktning eller fyllning om      höjdläget förändras mer än +/- 0,5 meter.
       Marklov
 • Om du vill bygga altanen strandnära kan det krävas dispens från      strandskyddet.
       Strandskydd

Ansök om bygglov för altan

Läs gärna igenom vår process för bygglov, där vi förklarar de nio steg som du behöver ta dig igenom för att få bygglov om ditt altanbyggande kräver det.

Steg 1: Planera projektet

Har du frågor - hör av dig till kommunens kontaktcenter

Ring oss på 08-579 210 00 om du har frågor om bygglov för altan och veranda.

Publicerad: 22 februari 2019