Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Processbild över bygglovsprocessen ta fram handlingar

Steg 3. Ta fram handlingar

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

För att granska din ansökan behöver vi ta del av ritningar och planer. Vår uppgift är att se till att ditt bygge uppfyller samhällets krav på hållbar utveckling. Se till att allt kommer med från början, så tar ditt ärende inte längre tid än nödvändigt.

Ritningar 1:100

Ritningarna ska visa åtgärdens placering, storlek, innehåll och utseende. Ritningar ska vara fackmässigt utförda, och din ansökan måste tydligt redovisa vad du ska bygga. Anlita en sakkunnig, gärna en arkitekt eller en byggnadsingenjör, som hjälper dig med ritningarna om du inte är säker på att du själv kan göra dem.

Krav på ritningar

Situationsplan

En situationsplan visar placering på en karta av det du tänkt göra, sett ovanifrån.

I de flesta fall krävs att den upprättas på en nybyggnadskarta i skala 1:400 eller 1:500. Det kan antingen krävas en fullständig nybyggnadskarta eller en förenklad nybyggnadskarta. För mindre åtgärder kan det räcka med en tomtkarta med utdrag ur kommunens baskarta. Vilken karta som du behöver är beroende på förhållandena på platsen. Kontakta kontaktcenter om du är osäker på vilket underlag till situationsplan du behöver.

Nybyggnadskarta

Vid nybyggnation av till exempel en villa ska en nybyggnadskarta lämnas in. Den kan beställas på telefon eller via e-tjänst.

Beställ nybyggnadskarta

Arearedovisning

Omfattningen av det som byggs eller ändras ska framgå av ansökan. För mindre åtgärder, till exempel tillbyggnad till en villa, räcker det med att det redovisas på planritningen. För större projekt ska en särskild blankett om Arearedovisning användas.

Avvecklingsplan

Om du ansöker om ett tidsbegränsat lov för en tillfällig åtgärd så ska även en avvecklingsplan ingå i ansökan. Avvecklingsplanen ska redovisa hur verksamheten avvecklas, hur byggnader och anläggningar avvecklas samt hur marken återställs.

Kontrollansvarig

Du behöver i de flesta fall en kontrollansvarig, KA, för ditt byggprojekt. Denne upprättar en kontrollplan, deltar vid tekniskt samråd, besiktningar och andra kontroller. I enkla ärenden behövs ingen KA men då ska i stället ett förslag på en kontrollplan skickas in med ansökan. Kontrollansvarig ska bekräfta uppdraget genom sin signatur i ansökan.

Kontrollansvarig, mer information

Hitta certifierade kontrollansvariga

Kontrollplan

Kontrollplanen ger övergripande information till alla inblandade parter och innehåller alla viktiga fakta om byggnadsåtgärden. Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollerna samt vilka intyg, anmälningar och andra handlingar som ska lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden. I normala fall ska kontrollplanen gås igenom vid det tekniska samrådet. I enkla ärenden ska ett förslag till kontrollplan bifogas ansökan om bygglov.

Kontrollplan, mer information

Kontrollplan för mindre åtgärder och exempel på kontrollplaner

Avfallshantering

För att bygglov ska kunna beviljas så måste avfallshanteringen vara löst på ett godtagbart sätt. Tänk på att ha med avfallshanteringen tidigt i projektet så att lösningen blir optimal. Att lösa funktionen i efterhand blir sällan bra.

Sollentuna Energi & Miljös information om avfallshantering

 

Publicerad: 25 juni 2019