Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Processbild över bygglovsprocessen bygglov eller anmälan

2. Bygglov eller anmälan

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

För att få bygga nytt eller göra en tillbyggnad krävs oftast bygglov, liksom att ändra utseendet på ett hus eller sätta upp ett plank. När du vill bygga om inomhus och ventilation, vatten och avlopp påverkas måste du göra en anmälan.

Nybyggnad och tillbyggnad

Att bygga en ny byggnad eller göra en tillbyggnad kräver oftast bygglov. Även byggnader utan väggar, till exempel större skärmtak eller carportar, kräver bygglov. Vissa saker som du kanske inte tänker på som byggnader räknas som byggnader. Till exempel husbåtar, husvagnar och serveringsvagnar som står uppställda på samma plats under lång tid. Förutom friggeboden på maximalt 15 kvadratmeter, får du även bygga ett så kallat Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter utan bygglov men du måste göra en anmälan. För att bygga eller glasa in balkonger i ett flerbostadshus krävs bygglov.

Ändring

Alla ändringar ska göras varsamt, så att byggnaden behåller sin karaktär. Du ska ta hänsyn till tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Om det finns en detaljplan behöver du bygglov för att ändra utseendet till exempel byta kulör, fasadbeklädnad eller material på taket. Du behöver inte bygglov för att ändra rumsindelningen eller lägga nytt golv eller ta bort undertak. Du måste dock lämna in en anmälan till byggnadsnämnden om du vill göra stora förändringar av planlösningen, vatten- och avloppsledningar eller om bärande delar berörs. Planerar du att riva en vägg eller flytta ett kök i en lägenhet, tänk på att det kan påverka hela husets konstruktion och tekniska system. Många bostadsrättsföreningar och hyresvärdar har regler i sina stadgar.

Ny användning

Om du ska ändra en byggnad så att det blir en ytterligare bostad eller arbetslokal behöver du bygglov. Du behöver också bygglov om du ska använda en byggnad för nytt ändamål. Det kan till exempel vara om du ändrar en bostad till ett kontor eller ett garage till en butik. Det gäller även om du inte kommer att ändra något i själva byggnaden, och även om du bara använder en del av byggnaden på ett nytt sätt. Att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus kräver inte bygglov, men en anmälan ska lämnas in.

Annat än byggnader

Du behöver också bygglov för murar och plank, permanent uppställning av bilar, uppläggning av båtar, förvaring av byggnadsmaterial av viss omfattning eller containrar som ställs upp på en plats om det inte är tillfälligt. I ett område med detaljplan behöver du bygglov för större ljusanordningar, och för att sätta upp eller ändra en skylt.

Fördjupad information om

Småhus

Flerbostadshus

Verksamhetslokaler

Flyktingboenden/HVB

Bygglov Södersätra

Fortfarande osäker?

Sollentuna kommuns riktlinjer vid byggande

Boverkets broschyr När du behöver bygglov

Om det fortfarande känns oklart så hör av dig till oss så reder vi ut vilken typ av tillstånd du behöver.
E-post mbn@sollentuna.se.
Telefon kontaktcenter: 08-579 210 00.

Publicerad: 13 februari 2019