Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Om du blir matförgiftad

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Har du blivit sjuk efter att ha ätit mat från en livsmedelsverksamhet i Sollentuna kommun? Anmäl alltid misstänkt matförgiftning till kommunen, det hjälper oss att förhindra smittspridning. Om du har allvarliga symptom bör du söka läkarvård. 

Anmäl misstänkt matförgiftning

Anmäl alltid misstänkt matförgiftning. Din anmälan kan hjälpa oss att stoppa smittspridning och förhindra att andra människor blir sjuka.

Du kan enkelt anmäla misstänkt matförgiftning med kommunens e-tjänst

Det går även bra att ringa eller mejla till kommunens kontaktcenter, se kontaktinformation längre upp på sidan. 

Observera att vi bara tar emot anmälan om misstänkt matförgiftning för livsmedelsverksamheter inom Sollentunas kommungräns. 

När du gör en anmälan om misstänkt matförgiftning kommer du att få svara på frågor om var och vad du åt, vid vilken tidpunkt och vilka symptom du har. 

Vad gör kommunen?

När din anmälan om misstänkt matförgiftning kommit in till miljö- och byggnadskontoret gör livsmedelsinspektörerna en bedömning av anmälan. Du kan komma att kontaktas av en livsmedelsinspektör för kompletterande frågor. Inspektörerna gör också en bedömning om det behövs en inspektion och livsmedelsprovtagning i den verksamhet som misstänkts ha orsakat matförgiftningen. Det görs även en bedömning om anmälan kan kopplas ihop med andra anmälningar om matförgiftningar.

Vad är matförgiftning?

Matförgiftning beror på att det du ätit innehåller bakterier, parasiter, virus eller gifter (toxiner). Vanliga symptom är diarréer, kräkningar, illamående, magsmärtor och feber. Du kan bli matförgiftad på exempelvis en restaurang, av livsmedel från en butik eller av mat som lagats hemma i köket. 

Symptom och hur lång tid det tar innan symptomen visar sig beror på typen av smitta. I allmänhet har toxinförgiftningar en kort inkubationstid på några timmar till ett dygn, medan den vid mikroorganismer eller parasiter brukar vara något längre. För vissa smittämnen är inkubationstiden flera veckor. Exempelvis har norovirus (vinterkräksjuka) en längre inkubationstid på cirka 12-48 timmar.

Mer information om matförgiftning hittar du på Folkhälsomyndighetens, Livsmedelsverkets och 1177 Vårdguidens hemsidor.

Kontroll av företag som hanterar livsmedel

Som konsument har du rätt till säkra livsmedel. Ingen ska behöva bli sjuk av maten vi äter. Som konsument har du även rätt till tydlig och korrekt information gällande livsmedel. Ingen ska bli lurad om vad maten innehåller.

Därför har kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet bland annat som sin uppgift att registrera och sedan regelbundet kontrollera de företag i kommunen som handskas med livsmedel, till exempel restauranger, butiker och livsmedelstillverkare. Miljö- och hälsoskyddsenheten kontrollerar att företagen följer gällande livsmedelslagstiftning, både i fråga om livsmedelshantering och information.

Efter varje livsmedelskontroll skrivs en kontrollrapport. Dessa är offentliga handlingar och lämnas ut vid förfrågan. Kontakta kommunens kontaktcenter (tfn 08-579 210 00) om du vill ha mer information.