Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Flygfoto över Tureberg

Markförsäljning

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Kontaktcenter Företag

Turebergs torg 1

19186 Sollentuna

08-579 210 00

Kommunens markreserv är begränsad så det är av stor vikt att varje försäljning av kommunal mark sker efter noggranna överväganden. 

Sollentuna kommun har en vision om ett långsiktigt hållbart samhälle. Ett sätt att utveckla kommunen är att genom markanvisning möjliggöra för intresserade byggherrar att utveckla den mark som kommunen äger och därmed bidra till ett långsiktigt hållbart och attraktivt Sollentuna. 

Tomter till småhus

Sollentuna kommuns innehav av tomtmark för bostäder är begränsat. På senare år har kommunen sålt cirka 1–2 tomter per år. Någon tomtkö eller intresselista inom kommunen finns inte. När kommunen säljer tomter görs detta i samarbete med mäklare på den öppna marknaden och med eventuell budgivning som följd. På  mäklarnas egna webbplatser kan du göra bevakningar för hela Sollentuna eller specifika delar för att inte missa någon försäljning.

Markanvisning

En markanvisning innebär rätt för en intressent att samarbeta med kommunen för att bebygga eller utveckla ett projekt inom ett visst markområde som kommunen äger. Detta sker under en begränsad tidsperiod med vissa i förväg givna förutsättningar.

Kommunen utser intressent eller byggherre genom anbud, markanvisningstävling eller direktanvisning beroende på vilka förutsättningar som gäller för det aktuella markområdet. Syftet med markanvisningar är oftast att intressenten förvärvar markområdet. Sollentuna kommun har tagit fram en policy för markanvisningar.

Kommunen får kontinuerligt förfrågningar från företag som är i behov av mark för att etablera sig i Sollentuna. Dock kan vi vid de flesta förfrågningar inte erbjuda någon mark eftersom Sollentuna kommuns markinnehav är mycket begränsat.

Sollentuna kommuns markanvisningspolicy.

Intresselista för mark

Företag med intresse av mark i Sollentuna kan registrera sig på kommunens intressentlista för mark!

Om du har frågor om markköp och markanvisningar går det bra att skicka ett mail till kommunstyrelsen@sollentuna.se

Det går också bra att skicka brev till:

Sollentuna kommun
Kommunstyrelsen
191 86 Sollentuna

Publicerad: 17 oktober 2019