Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

RH2000 - Sollentunas höjdsystem för kartor

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Den 4 februari 2013 bytte Sollentuna kommun referenssystem i höjd till det nationella höjdsystemet RH2000. Det innebär att en höjd i RH2000 är 51 centimeter högre än i tidigare höjdsystem.

Kontrollera alltid uppgift om höjdsystem på alla handlingar där höjddata förekommer.

Efter övergången till RH2000 är det särskilt viktigt att tänka på vilket höjdsystem man har data i. Om man till exempel har fått ut en karta från kommunen före 4 februari 2013 kommer den att innehålla det gamla höjdsystemet, det vill säga RH00 (Rikets Höjdsystem 1900). Från och med den 4 februari 2013 är alla data från kommunen vara i RH2000 om man inte begär annat.

Kontrollera alltid uppgift om höjdsystem på alla handlingar där höjddata förekommer.

På riktigt gamla ritningar och kartor kan information om höjdsystem saknas eller vara ofullständig.

Den genomsnittliga skillnaden mellan RH00 och RH2000 i Sollentuna är +0,511 m, det vill säga en höjd i RH2000 är 51 cm högre än i RH00.

Varför bytte man höjdsystem?

Den 4 februari 2013 bytte Sollentuna kommun, i likhet med flera andra kommuner i Stockholms län, referenssystem i höjd till det nationella systemet RH2000.

Anledningarna till detta är framför allt:

  • RH2000 är ett nationellt system av mycket hög kvalitet som statliga Lantmäteriet ansvarar för. I och med att de flesta andra kommuner i Stockholms län också kommer att byta samtidigt som Sollentuna förbättras möjligheterna till datautbyte och projekt som går över kommungränser blir lättare att hantera.
  • RH2000 beskriver verkligheten på ett bättre sätt än det nuvarande systemet RH00 som relaterar til vattenytan år 1900. Landhöjningen har gjort att höjden "0 m" numera ligger en bit upp på land.
  • Vid mätning med satellitsystem (GPS) blir noggrannheten betydligt bättre i RH2000. GPS-teknik kan i många fall spara tid vid inmätningar och med större noggrannhet är det möjligt att tillämpa systemet inom fler områden.