Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Prislista

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Det tas ut en avgift för kommunens mät- och karttjänster och kartprodukter. Observera att beloppen kan komma att ändras.

För frågor om kostnader, hör av dig till kommunens kontaktcenter. 

Timtaxa
Avgiften 1 437,50 kr inklusive moms per timme. Debitering sker för varje påbörjad halvtimme.

Gränspåvisning
Priset baseras på antalet markerade gränspunkter. Kostnaden för den första punkten är 2 307,50 kr inklusive moms. Extra punkter vid samma tillfälle kostar 567,50 skr styck inklusive moms.

Grovutstakning
Grovutstakning för en vanlig villa upp till 200 kvm kostar 6 418,75 kr inklusive moms.

Finutstakning
Finutstakning för en vanlig villa upp till 200 kvm kostar 9 303,75 kr inklusive moms. 

Lägeskontroll
Lägeskontroll för en vanlig villa upp till 200 kvm kostar 5 410,00 kr inklusive moms.

Nybyggnadskarta A
Pris på Nybyggnadskarta A för en vanlig villatomt upp till 2 000 kvm är 8 655 kr. Ingen moms tillkommer. 

Nybyggnadskarta B
Pris på Nybyggnadskarta B för en vanlig villatomt är 5 193 kr. Ingen moms tillkommer.

Stompunkter
Kostnadfritt öppet data

Baskarta/primärkarta
Minimiavgift för baskartadata är 721,25 kr inklusive moms.
Om antal hektar överstiger minimiavgiften gäller hektarpris. En hektar kostar 2 162 kr inklusive moms.

Om texten på webbsidan skiljer sig från den tryckta texten i beslut, protokoll, yttrande m.m., så gäller den tryckta texten.