Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Husutstakning och lägeskontroll

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Husutstakning innebär att läget för en blivande byggnad märks ut på marken så att det stämmer med bygglovet. Lägeskontroll innebär att byggnadens läge, storlek och form kontrolleras mot givet bygglov.

Husutstakning

Husutstakning innebär att läget för en blivande byggnad märks ut på marken så att det stämmer med bygglovet. Om husutstakning krävs får du information om det i bygglovsbeslutet och vid det tekniska samrådet.

Grovutstakning

Grovutstakning innebär att byggnadens läge markeras med träkäppar på marken innan förberedande markarbeten som sprängning, schaktning eller markutfyllnad. Kommunen utför utstakning normalt inom tre arbetsdagar efter att din beställning kommit in till oss.  

Prislista för grovutstakning

Finutstakning

Finutstakning innebär att byggnadens läge markeras med hög noggrannhet på profiler/galgar eller på marken. Den genomförs efter schaktning och innan grunden gjuts. Profilerna behöver vara stabila för att finutstakningen ska kunna hålla hög kvalitet och noggrannhet. 

Prislista för finutstakning

Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att byggnadens läge, storlek och form kontrolleras mot givet bygglov. Om lägeskontroll krävs får du information om det i bygglovsbeslutet och vid det tekniska samrådet.

Lägeskontroll utförs vanligtvis efter att grunden formsatts för att eventuella fel ska kunna rättas till innan gjutning sker. Den utförs normalt inom tre arbetsdagar efter att din beställning kommit in till kommunen.

Prislista för lägeskontroll

Beställning av husutstakning och lägeskontroll

Du kan enkelt själv beställa husutstakning och lägeskontroll genom att använda vår e-tjänst. E-tjänsten är ett lättanvänt verktyg med tydliga instruktioner. Du väljer själv om du vill använda e-legitimation eller inte.

Beställ husutstakning med e-tjänst

Beställ lägeskontroll med e-tjänst

Utstakning utförs normalt inom 3 arbetsdagar efter beställning.

Publicerad: 11 februari 2019