Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Husutstakning och lägeskontroll

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Husutstakning innebär att läget för en blivande byggnad märks ut på marken så att det stämmer med bygglovet. I bygglovsbeslutet och vid byggsamrådet informeras om utstakning krävs.

Grovutstakning

Utstakningen innebär att byggnadens läge markeras ungefärligt på marken inför sprängning eller schaktning. 

Grovutstakning för en vanlig villa upp till 200 kvm kostar 6 308,75 kr inklusive moms.

Finutstakning

Utstakningen innebär att byggnadens läge markeras med hög noggrannhet på marken eller profiler.

Finutstakning för en vanlig villa upp till 200 kvm kostar 9 143,75 kr inklusive moms. 

Lägeskontroll

Kontrollen innebär att byggnadens läge kontrolleras mot givet bygglov. Den utförs vanligtvis efter att grunden formsatts för att eventuella fel ska kunna rättas till innan gjutning sker. 

Lägeskontroll utförs normalt inom 3 arbetsdagar.

Lägeskontroll för en vanlig villa upp till 200 kvm kostar 5 316,25 kr inklusive moms.

Beställning av husutstakning och lägeskontroll

Du kan enkelt själv beställa husutstakning och lägeskontroll genom att använda vår e-tjänst. E-tjänsten är ett lättanvänt verktyg med tydliga instruktioner. Du väljer själv om du vill använda e-legitimation eller inte.

Utstakning utförs normalt inom 3 arbetsdagar efter beställning.