Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Översiktsplan och detaljplaner

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

David Saveros

Planarkitekt

Turebergs Torg 1

08-579 214 83

För att ha en aktuell översiktsplan under kommande mandatperiod har översiktsplanen från 2012 aktualitetsförklarats 2018. Översiktsplanen är grunden när kommunen tar fram nya detaljplaner.

Översiktsplanen visar huvuddragen i kommunens mark- och vattenanvändning, och hur bebyggelse och naturområden ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen fungerar som en grund i detaljplanearbetet och kan bidra till ett förenklat arbete med de planer som ska leda fram till ett färdigt byggprojekt. 

Gällande översiktsplan

Samtidigt pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Hur kan vi utveckla kommunen så att det blir så bra som möjligt för alla?

 Arbetet med att ta fram Sollentunas nya översiktsplan

Översiktsplanen fungerar som ett stöd vid framtagandet av detaljplaner som reglerar i detalj hur kommunen mark och vatten ska användas.

Karta och lista med pågående detaljplaner

Publicerad: 17 oktober 2019