Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Bergvärme/värmepumpar

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Om du ska installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, berg, ytvatten eller grundvatten, måste du anmäla det till miljö- och byggnadskontoret. Handläggningstiden är tre veckor från det att anmälan är komplett.

Anmälan

Anmälan måste vara fullständig för att beslut ska kunna tas. Luftvärmepumpar behöver inte anmälas.

För att anmäla värmepumpsanläggningen kan du antingen använda e-tjänst eller blankett:

Använd e-tjänst för att skicka in din anmälan elektroniskt

Använd blankett för att skriva ut och posta din anmälan till oss 

Underlag i din anmälan

  • anmälningsblankett
  • karta (=situationsplan) över planerat borrhål
  • eventuella grannyttranden (läs mer nedan)

Beräknad handläggningstid är tre veckor efter att anmälan är komplett. En faktura på 3 600 kronor skickas till fastighetsägaren efter att anmälan är färdigbehandlad och beslut har fattats.

Om grannes möjlighet att borra för bergvärme upphör eller påverkas, om borrpunkt eller borrhål för bergvärme planeras mindre än 20 meter från grannes husfasad eller om borrhålen vinklas och det är mindre än 20 meter på halva borrhålsdjupet, måste grannfastighetens ägare lämna ett yttrande. Använd följande blankett. 

Blankett för grannyttrande värmepump

När du har fått ditt beslut

Observera att du inte får börja installera värmepumpen innan miljö- och byggnadskontoret har tagit beslut. I beslutet finns speciella anvisningar som ska följas.

Miljösanktionsavgift för värmepumpar

Enligt förordningen om miljösanktionsavgifter (SFS 1998:950) ska den som installerat en värmepumpsanläggning utan att ha gjort en anmälan till kommunen betala en miljösanktionsavgift på 1 000 kr till staten, förutom anmälningskostnaden till kommunen. Beslut om miljösanktionsavgift tas av miljö- och byggnadsnämnden.

Anvisningar för att installera värmepump

Läs gärna framtagna anvisningar för mer information.

Publicerad: 19 augusti 2019