Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Blanketter Strandskydd

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Här finns blankett för dig som vill söka dispens från strandskydd och anvisningar för vad en ansökan om dispens ska innehålla.

Med Acrobat Standard och Acrobat Pro kan du som har Acrobat Reader 8 eller senare version fylla i och spara PDF-formulär på din dator.

Spara ner PDF:en på din dator innan du fyller i dina uppgifter. Läs noga anvisningarna på blankettens sida två. Tänk på att en komplett ansökan och bra motiveringar ökar chansen att en dispens beviljas.

Uppgifter på blanketten

Under Särskilda skäl för dispens ska minst ett skäl kryssas för och motiveringen för skälet anges i rutan under.

Hur naturmiljön och allmänhetens tillgång till stranden påverkas ska redovisas. Tänk till exempel på bottenbeskaffenhet vid åtgärder som berör vatten, till exempel en brygga.

Om några skyddsåtgärder kommer att vidtas ska de redovisas.

Fortsätt på ett separat papper om rutorna på blanketten inte räcker till.

En karta över tomten/fastigheten

Beställ ett utdrag ur baskartan, helst med höjdkurvor.  Den fås i pdf-format till en ringa kostnad för en normal villafastighet. Beställning kan göras hos kontaktcenter, via mejl till miljö- och byggnadsnämnden eller hos mät- och kartenheten.

Rita in skalenligt den byggnad eller annat som du söker dispens för.

Ritning på det du vill bygga

En måttsatt och skalenlig ritning som tydligt visar byggnaden eller anordningen. Tänk på att ange markens nivåer intill byggnaden eller anordningen så att höjden tydligt framgår.

Fotografier eller annat

Bifoga gärna fotografier eller annat som du anser styrker ditt skäl för att få dispens.

Publicerad: 18 oktober 2018