Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Sopsortering

Avfall och återvinning

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Box 972

191 29 Sollentuna

08-623 88 00

Sollentuna Energi och Miljö (SEOM) samlar in Sollentunas avfall. Hushållsavfall, matavfall och kompost samlas in och behandlas för återvinning. Bolaget tar även hand om hushållens farliga avfall, elavfall, trädgårdsavfall och grovavfall.

Alla har ansvar för att sortera ut sitt farliga avfall och att sortera så att avfallet kan återvinnas och behandlas på ett miljösäkert sätt.

Renhållningen finansieras med avgifter

Renhållningsavgiften är beräknad utifrån självkostnadspris och ska täcka kostnader för insamling, transporter, behandling och återvinning av hushållsavfall. Avgiften för ordinarie hämtning av hushållsavfall betalas i efterskott: fyra gånger per år för flerbostadshus, sex, åtta eller tolv gånger per år för småhus med eget abonnemang samt tolv gånger per år för verksamheter.

Publicerad: 20 november 2018

Så här hanterar du olika typer av avfall

Allt farligt avfall ska sorteras ut och lämnas på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler. Som farligt avfall räknas avfall som är märkt med orange farosymbol och elavfall. Detta avfall kan vara giftigt eller cancerframkallande. Människor, växter och djur kan påverkas om farligt avfall hamnar på fel ställe.

Skrymmande avfall som inte ryms i sopkärlet lämnar du på en återvinningsstation.

Osorterat hushållsavfall och sorterat restavfall lämnas i den gröna tunnan och matavfall i den bruna.

Om du komposterar ditt köksavfall måste du ha en godkänd behållare. Tänk även på att komposten inte får vara till besvär för dina grannar.

> Blankett - Ansökan om kompostering

Tidningar och förpackningar kan lämnas på flera ställen i Sollentuna. Här hittar du en plats nära dig. Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTIAB, som sköter återvinningen av tidningar och förpackningar.

Trädgårdsavfall får inte slängas på allmän mark eller i naturen. Du är välkommen att själv lämna ditt trädgårdsavfall på SÖRAB:s återvinningscentraler i Täby eller Upplands Väsby. Det är avgiftsfritt.

Sollentuna Energi och Miljö erbjuder även schemalagd hämtning av trädgårdsavfall för dig som bor i småhus. Läs mer om trädgårdsavfall hos Sollentuna Energi.

Regelbunden hämtning, till exempel av slam och latrin, säkerställer en hantering som minimerar påverkan på miljön.