Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Sopsortering

Avfall och återvinning

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Box 972

191 29 Sollentuna

08-623 88 00

Sollentuna Energi och Miljö (SEOM) samlar in Sollentunas avfall. Hushållsavfall, matavfall och kompost samlas in och behandlas för återvinning. Bolaget tar även hand om hushållens farliga avfall, elavfall, trädgårdsavfall och grovavfall.

Alla har ansvar för att sortera ut sitt farliga avfall och att sortera så att avfallet kan återvinnas och behandlas på ett miljösäkert sätt.

Renhållningen finansieras med avgifter

Renhållningsavgiften är beräknad utifrån självkostnadspris och ska täcka kostnader för insamling, transporter, behandling och återvinning av hushållsavfall. Avgiften för ordinarie hämtning av hushållsavfall betalas i efterskott: fyra gånger per år för flerbostadshus, sex, åtta eller tolv gånger per år för småhus med eget abonnemang samt tolv gånger per år för verksamheter.

Publicerad: 20 november 2018