Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Sopsortering

Avfall och återvinning

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Box 972

191 29 Sollentuna

08-623 88 00

Sollentuna Energi och Miljö (SEOM) samlar in Sollentunas avfall. Hushållsavfall, matavfall och kompost samlas in och behandlas för återvinning. Bolaget tar även hand om hushållens farliga avfall, elavfall, trädgårdsavfall och grovavfall.

Alla har ansvar för att sortera ut sitt farliga avfall och att sortera så att avfallet kan återvinnas och behandlas på ett miljösäkert sätt.

Renhållningen finansieras med avgifter

Renhållningsavgiften ska täcka kostnader för insamling, transporter, behandling och återvinning av hushållsavfall. Avgiften för ordinarie hämtning av hushållsavfall betalas i efterskott: fyra gånger per år för flerbostadshus, sex, åtta eller tolv gånger per år för småhus med eget abonnemang samt tolv gånger per år för verksamheter.

Lämna elektronik till butik

Du vet väl om att du kan lämna elektronikavfall till butiker som säljer elektronik, oavsett var du köpt din produkt? Och du behöver inte visa upp något kvitto. Ansvaret för att ta emot elektronik skiljer sig en del beroende på butikens storlek.

Publicerad: 17 oktober 2019