Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Enkronor

Vem får ekonomiskt bistånd och är insatserna rätt

Omsorg & stöd

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Enheterna för ekonomiskt bistånd och flyktingstöd i Sollentuna kommun genomför en gemensam inventering av de som fått beslut om ekonomiskt bistånd för att kartlägga vilka de är. Målet är att få en bättre helhetssyn och se om de insatser som behövs finns.

I Sollentuna får cirka 850 hushåll ekonomiskt bistånd varje år och det är enheten för ekonomiskt bistånd och enheten för flyktingstöd som handlägger ansökningarna. De båda enheterna genomför nu en gemensam inventering av de som fått beslut om ekonomiskt bistånd. Inventeringen är ett sätt för enheterna att skapa sig en bild av vilka som ansöker om biståndet. Det visar vilka erfarenheter, bakgrund och behov de som ansöker har. Samtidigt låter det socialkontoret se om kommunen och samarbetspartners har de insatser som behövs för att hjälpa dem komma tillbaka ut på arbetsmarknaden.

-          Vi ser att de som står nära arbetsmarknaden snabbt går tillbaka ut i den vilket hänger ihop med den högkonjunktur vi befinner oss i. Samtidigt ser vi att allt fler står allt längre bort från arbetsmarknaden och framförallt lågutbildade och sjukskrivna får svårare att återvända ut i arbete, säger Helene Nordqvist Stavefeldt, enhetschef på enheten för ekonomiskt bistånd.

Den här typen av målgruppsinventeringar för ekonomiskt bistånd har gjorts tidigare, men det är första gången som de båda enheterna gör en gemensam inventering. Förhoppningen är att enheterna nu får en bättre helhetssyn och möjlighet till jämförelse.

För socialkontoret är inventeringen ett sätt att kartlägga målgruppen för att se om något behöver anpassas avseende insatser. Utifrån att det idag är fler som står långt från arbetsmarknaden behövs fler insatser för att stärka individer för att komma närmare arbetsmarknaden.

Arbetet förväntas rapporteras till socialnämnden under hösten 2019.

Järfälla och Upplands Väsby har visat intresse för kartläggningen och det arbete som nu genomförs i Sollentuna. De ser över möjligheten att göra motsvarande kartläggning i sina verksamheter för att tillåta en jämförelse mellan kommunerna.

Ekonomiskt bistånd är ett behovsprövat ekonomiskt stöd som finns till för människor som av olika anledningar inte själva kan försörja sig eller sina familjer. Biståndet ska fungera som en tillfällig hjälp, och de som får stödet måste aktivt göra vad de kan för att så snart som möjligt klara sig själv.

Publicerad: 13 juni 2019