Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Bilden visar en illustration över hur nya Tusbystråket kan se ut.

Idéskiss över nya Tusbystråket, framtagen av Andersson Jönsson Landskapsarkitekter

Tusbystråket byggs om

Trafik & stadsplanering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Tusbystråket som går från Sollentunas pendeltågsstation mot Malmparken kommer att byggas om och öppnas upp mot den nya tingsrättsbyggnaden och Malmparken. Rivningsarbetet kommer att pågå från slutet av februari till slutet av maj 2019. Sommaren 2020 planeras passagen och torget att vara färdiga.

Passagen från Sollentunas pendeltågsstation mot tingsrätten kommer att öppnas upp och mynna ut framför nya tingsrättsbyggnaden. Syftet är att skapa naturliga mötesplatser och en mer levande miljö för boende i och kring Sollentuna. På markplanet i nya tingsrätten kommer det bland att finnas butikslokaler. 

Under ombyggnationen kommer en del störande ljud att förekomma, gång- och cykeltrafiken kommer att ledas om då maskiner kommer att arbeta i området och byggmaterial kommer att transporteras. Vi planerar för att arbetet ska störa i så liten mån som möjligt.

Arbetet pågår från februari till maj

Rivningsarbeten vid passagen kommer att pågå från slutet av februari till slutet av maj i år.

Natten mellan onsdag den 20:e till torsdag 21:a februari kommer bron över gång- och cykelbanan från pendeltågsstationen mot norra Malmvägen att tas bort. Arbetet genomförs under natten för att störa förbipasserande i så liten mån som möjligt. Skyltar sätts upp på platsen för att informera om arbetet och hur trafiken leds om.

Passagen kan användas under natten, med begränsad framkomlighet för gående. Cyklister och rullstolsbundna hänvisas i första hand till Hvidovrestråkets passage. Personal kommer att finnas på plats för att hjälpa gående och cyklister att ta sig förbi arbetsområdet.
Under april kommer även murar längs passagen att delvis att rivas.

Nästa steg

Under sommaren kommer arbetet att pausas, för att inte störa sommarlivet i området. Efter sommaren påbörjas arbetet med att bygga klart passagen och torget framför tingsrätten. Sommaren 2020 planeras torget och passagen att vara färdigbyggda.

Läs mer om nya tingsrätten.

Publicerad: 6 mars 2019