Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Tack för synpunkter på Sollentunas företagsklimat!

Näringsliv & jobb

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Undersökningen Nöjd-Kund-Index (NKI), från Svergies Kommuner och Landsting tillsammans med Stockholm Business Alliance, baseras på enkätsvar från företagare om hur de upplever de kontakter de haft med kommunen inom sex myndighetsområden under 2018. Sollentuna kommuns resultat för det totala NKI är 69, vilket är två enheter högre jämfört med 2017.

- Vi är glada över att vi förbättrat oss inom samtiga myndighetsområden och kommer att fortsätta det redan påbörjade utvecklingsarbetett att vässa oss ytterligare. Vi vill tacka alla som tagit sig tid att svara på frågor och bidragit med värdefull information som gör att vi kan förbättra och utveckla vårt samarbete med Sollentunas företagare, säger Fredrik Lind, näringslivschef i Sollentuna kommun.

SKL:s information om NKI-undersökningen 2018

Publicerad: 2 maj 2019