Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Strategi beslutad för försäljningen av hyresrätter

Kommun & politik

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Igår, 18 mars, tog Sollentuna Stadshus AB beslut om en avyttringsstrategi för de hyresrätter hos Sollentunahem som ska säljas. Försäljningen kommer att ske i tre etapper, den första etappen berör hyresrätter i Rotebro och kommer att ske under 2019.

Sollentuna kommunfullmäktige tog 2016 beslut om att sälja omkring 2000 av Sollentunahems lägenheter. I och med det frigörs resurser för att bygga 1 500 nya kommunala hyresrätter.

I samband med en fission av AB Sollentunahem tog moderbolaget Sollentuna Stadshus AB över det formella ägandet av de fastigheter som ska säljas. Fastigheterna grupperades i tre bolag; Sollentunafastigheter 1, Sollentunafastigheter 2 och Sollentunafastigheter 3.

Nu har Sollentuna Stadshus AB tagit beslut om hur fastigheterna ska säljas. Försäljningen kommer ske i tre etapper. De hyresrätter som ligger i Sollentunafastigheter 1, vilket är hyresrätter i Rotebro, ska säljas i första etappen under 2019. Inriktningen är sedan att ett bolag säljs vartannat år.

Ambitionen är att sälja till aktörer som har en uttalad affärsidé att långsiktigt äga och förvalta hyresrätter. De ska också vara beredda att aktivt bidra till trygghets- och utvecklingsarbetet i bostadsområdena som fastigheterna finns i.

Att sälja en del av kommunens hyresrätter bidrar med resurser för att bygga 1 500 nya kommunala hyresrätter och till investeringar i bland annat skolor, förskolor och omsorgsfastigheter och annan infrastruktur. Det behövs för att möta den växande befolkningen och för att vi ska ha en bostadsmarknad med olika upplåtelseformer för att passa invånarnas olika livssituationer. Försäljningen innebär även att det kommer finnas fler aktörer på hyresrättsmarknaden i Sollentuna.

Styrelserna i Sollentuna Stadshus AB och AB Sollentunahem beslutade  i maj/juni  2017 vilka fastigheter som ska säljas. Lista över bostäder som ska säljas. 
Läs om vilka fastigheter som ska säljas på sollentunahem.se

Publicerad: 10 april 2019