Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Statsbidrag och nytt bonussystem ger högre ersättning till funktionsnedsatta i daglig verksamhet

Omsorg & stöd

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att begära statsbidrag för habiliteringsersättning från Socialstyrelsen, samt slagit fast ett nytt bonussystem. Det ger en högre ersättning för personer med funktionsnedsättning som deltar i daglig verksamhet.

Vård- och omsorgskontoret kommer att begära statsbidrag från Socialstyrelsen för att höja ersättningen för personer med funktionsnedsättning som deltar i daglig verksamhet, det beslutade vård- och omsorgsnämnden igår. Utöver den höjda ersättningen, kommer kommunen också att implementera ett nytt bonussystem som kontoret har tagit fram. Det nya systemet, som kommer att användas under 2019, ger en bonus om 750 kronor per månad till de deltagare som varit närvarande på sin dagliga verksamhet minst 80 procent av sin beviljade tid per månad.

Sollentuna kommer i ett första skede att begära hela summan på 2 250 000 kronor som kommunen har rätt till. Nämnden har även beslutat om att ansöka om att tilldelas pengar som övriga kommuner valt att inte ansöka om.

-          Det är glädjande att vi från i år kommer att kunna erbjuda denna bonus, utöver att vi höjde nivån på timersättningen från förra året. Det gör vi för att visa uppskattning för det viktiga arbete som deltagarna i daglig verksamhet utför, säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Anna-Lena Johansson (L).

2018 erbjöd Socialstyrelsen för första gången kommunerna möjligheten att begära statsbidrag för att höja ersättningen, något Sollentuna kommun valde att göra. Bidraget för 2019 ger kommunen möjlighet att, förutom att bibehålla den ersättning som höjdes med hjälp av statsbidraget förra året, även utöka ersättningen ytterligare vilket man nu gör med det nya bonussystemet.

Habiliteringsersättning

Då daglig verksamhet inte är en anställningsform, betraktas det inte som ett avlönat arbete. Habiliteringsersättning räknas därför inte som lön och är inte till för att täcka några livsomkostnader utan är ett komplement till den ersättning deltagarna får Försäkringskassan.

Publicerad: 20 juni 2019