Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Årets skolutvecklare

Årets skolutvecklare

Sollentunarektor Sveriges bästa skolutvecklare

Skola & förskola

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Maria Nyström, rektor på Runbacka skolor, vann årets Skolutvecklarpris för sitt engagemang kring utvecklings- och digitaliseringsarbete. Priset delas ut av Lärarförbundet Skolledare och Meet In Grid. Maria Nyström var även nominerad till Årets digitaliseringsledare.

-  Denna utmärkelse är ytterligare ett bevis på Sollentuna skolors framgångsrika utvecklingsarbete. Vi har en stark delningskultur, ett fungerande samarbetsklimat och vi utvecklas ständigt till att vara Sveriges bästa skolkommun, säger Linda Ekstrand, förvaltningschef på utbildningskontoret.

Priset delades ut på konferensen Skolledare21 och juryn motiverade sitt val så här:
” Maria är en mycket engagerad och närvarande rektor som sprider genuin arbetsglädje och energi. Hon skapar förtroendefulla relationer med människor och har förmågan att inspirera entusiasmera sina medarbetare. Hennes ledarskap vilar tryggt på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.”

Skolutvecklarpriset tilldelas en skolledare som i sin verksamhet jobbar med tydlig koppling till modern forskning och beprövad erfarenhet. Tillsammans med lärare, förskollärare, andra yrkeskategorier och/eller föräldrar skapar personen goda relationer och ett tillitsfullt klimat på sin arbetsplats. Pristagaren ska vara öppen för att bidra med sina erfarenheter och kunskaper till andra inom skolsektorn.

Skolledare21 är en återkommande konferens, mötesplats och gala för samtliga Sveriges alla skolledare. Skolledare21 arrangeras av Meet In Grid i nära samarbete med Lärarförbundet Skolledare och delar ut pris i fyra kategorier där de i år fick in 125 nomineringar.

Läs om alla pristagare här: https://www.lararforbundet.se/artiklar/linda-forssen-ar-aarets-skolledare

 

 

 

 

Publicerad: 23 mars 2019