Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Presentation av Soc för unga på FORSA

Sollentunaprojektet Soc för unga lockar andra kommuner

Omsorg & stöd

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Flera kommuner är intresserade av att starta upp egna versioner av projektet Soc för unga enligt Sollentunamodell. Förra veckan deltog projektledare på en nationell konferens i Norrköping och möttes av stort intresse.

Projektet Soc för unga startade för drygt ett år sedan med syftet att öka kunskapen om socialkontoret bland unga och på så sätt få dem att påverka sin egen situation genom att själva söka hjälp. Arbetet har spridit sig utanför kommunens gränser och förra veckan deltog Soc för unga på en nationell konferens för forskning i socialt arbete, anordnat av Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA), i Norrköping.

Under konferensen presenterade medprojektledare i Soc för unga hur de arbetat med att utveckla en välkänd och tillgänglig socialtjänst för barn och unga i Sollentuna. Bland annat har en webb som beskriver den hjälp unga kan få av socialtjänsten tagits fram. I arbetet är även undervisning om socialtjänsten i skolan är en viktig del och en särskild lärarhandledning tagits fram. 

-          Ett av målen med projektet när det drog igång var att metoden skulle spridas och börja användas av alla skolor i Sollentuna och även nationellt. Därför känns det extra kul att representanter från tre kommuner tog kontakt med oss efter seminariet och sa att de var intresserade av att börja arbeta som oss, säger Maja Hagström, projektledare, soc för unga. 

Under konferensen deltog ungdomarna och medprojektledarna Ebba Wikner, Zhane Taylor, forskaren Ylva Spånberger Weitz från FoU och Maja Hagström, projektledare för soc för unga.  

Om Soc för ung

Projektet Soc för unga startade för drygt ett år sedan med förhoppningen att, genom att öka kunskapen om socialkontoret bland unga, få dem att påverka sin egen situation genom att själva söka hjälp. Projektet drivs av Socialkontoret i Sollentuna i samarbete med anställda ungdomar, personal på Gärdesskolan, barn- och utbildningskontoret och FoU Nordväst. Under våren jobbar ytterligare sex skolor i Sollentuna med att implementera socialtjänsten i undervisningsmaterialet. Som en del av projektet arbetar socialkontoret också med att få igång en Snapchat riktad mot unga för att skapa ytterligare en kontaktväg mellan ungdomar och kontoret.

Publicerad: 10 april 2019