Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Norrgårdens äldreboende tar emot pris

Sollentuna kommuns utmärkelse ”Bästa patientsäkerhetsarbete 2018” går till Norrgården

Omsorg & stöd

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Norrgården tilldelats priset Bästa patientsäkerhetsarbete 2018 av kommunen för sitt arbete med inkontinensvård. Genom digitala mätningar har Norrgården anpassat skydden mer exakt till den som bär dem, något som gett de boende bättre livskvalitet.

Norrgårdens äldreboende har drivit ett projekt, som nu permanentats, tillsammans med företaget Tena och med utbildning från Sophiahemmet. Under projektets gång har användningen av inkontinensskydd minskat kraftigt hos de boende, vilket också lett till att Norrgården minskat sitt avfall med 35 procent.

Bästa patientsäkerhetsarbete 2018

Nu har Norrgården tilldelats utmärkelsen Bästa patientsäkerhetsarbete 2018 av Sollentuna kommun. Utmärkelsen delades ut på ett dialogmöte den 14 mars av Sollentunas medicinskt ansvariga sjuksköterska Ida Lorenzson med motiveringen: ” För att framgångsrikt ha använt ny teknik i syfte att öka välbefinnandet för patienten, minska kostnaden för verksamheten och öka säkerheten gällande ordination och utvärdering av inkontinensskydd,”

-          ­Idag använder 95 procent av personerna på äldreboenden och 18 procent inom LSS-boende inkontinensskydd. Norrgården har minskat både höga kostnader och personligt lidande genom sitt arbete, menar Ida Lorenzon.

Digitala sensorer i skyddet

De boende har fått prova ut inkontinensskydd genom att under tre dygn bära ett skydd med sensorer. som digitalt samlar in uppgifter om när och hur mycket skyddet används. När man vet det är det lättare att anpassa toalettbesök och byten av skydd till rätt tider. Det är också lättare att se till att var och en får ett inkontinensskydd som passar.

-          Vi märkte att antalet byten minskade och att skydden blev tunnare. Detta påverkar verkligen de boendes vardag. Sociala situationer underlättas när man inte behöver vara rädd för läckage och nattsömnen förbättras när man inte längre behöver bli väckt för att byta, säger verksamhetschefen Susann Malkic.

Framtidens inkontinensvård

Hon är mycket nöjd med arbetet och glad över utmärkelsen.

-          Det här är framtiden! Inkontinensvård är så viktigt och här gör man verkligen en insats för de äldre samtidigt som det ger personalen en bättre arbetsmiljö. Dessutom är det bra för miljön, säger Susann Malkic.

Publicerad: 11 april 2019