Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Södra Väsjön

Sportfältstorget blir en del av Södra Väsjön.

Ytterligare en detaljplan i Väsjön vinner laga kraft

Trafik & stadsplanering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Detaljplanen för Södra Väsjön har vunnit laga kraft. Härmed skapas möjlighet till ytterligare cirka 750 nya bostäder i Väsjön och Edsberg. I detaljplanen ingår att bygga Edsbergs allé inklusive gång- och cykelvägar mellan Väsjön med de centrala delarna av Edsberg.

Södra Väsjön är den del av Väsjöutbyggnaden som ligger närmast centrala Edsberg.

Syftet med planläggningen är att skapa en sammanhängande bebyggelse som förbinder Väsjön och Edsberg med kvarter, torg, parker och den nya Edsbergs allé.

Det var i juni 2018 som Sollentuna kommunfullmäktige antog detaljplanen för Södra Väsjön, inklusive en del av Sportfältet och Edsbergs allé.

Planen har därefter överklagats men har nu vunnit laga kraft i Mark- och miljööverdomstolen.

Härmed skapas, på mark som idag ägs av kommunen, möjlighet till ytterligare cirka 750 nya bostäder, lokaler i de flesta bottenvåningarna, två förskolor och en park.  

- Väsjön blir den hållbara stadsdelen med närhet till park, natur och en aktiv fritid. Denna detaljplan möjliggör bostäder med närhet till befintlig service i Edsberg och skapar även möjligheter för efterlängtad cykelinfrastruktur. Planen är en viktig pusselbit i attraktiva Väsjön där bostäder och natur kan utvecklas sida vid sida, säger Moa Rasmusson (L), ordförande samhällsbyggnadsnämnden.

Genom att Södra Väsjön vunnit laga kraft har fyra av de elva detaljplaner som ingår i Väsjöutbyggnaden vunnit laga kraft.

Historik

Genom åren har förslagen för utbyggnad av Södra Väsjön bearbetats i flera steg. I den plan som nu är klar har bebyggelsen anpassats i skala och struktur till de funktioner och kvaliteter som finns i området.

Ambitionen är att bevara och utveckla stora delar av Sportfältet som ett öppet aktivitetsfält och att den tillkommande bebyggelsen ska kunna addera nya värden till platsen i form nya funktioner, ökad trygghet, ökad tillgänglighet, bättre service och mer liv och rörelse under dygnet.

Läs mer om Södra Väsjön.

Läs mer om hela utbyggnaden av Väsjön.

Publicerad: 21 mars 2019