Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Snöröjning pågår – parkera rätt så att plogning kan genomföras

Trafik & stadsplanering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Det har kommit mycket snö de senaste dagarna. Alla Sollentuna kommuns vinterväghållningsfordon har varit ute för att snöröja och halkbekämpa, arbetet fortsätter under veckan. Tänk på att parkera rätt så att plogningen kan genomföras och anpassa ditt körsätt efter väder och väglag.

Det kraftiga snöfallet har lett till stora störningar i busstrafiken under söndagen och även orsakat vissa förseningar i tåg och flyg-trafik. Trafikverket och kommuner i Stockholmsregionen arbetar tillsammans för att skapa framkomlighet. Större vägar och högtrafikerade gator prioriteras i första hand.

Alla Sollentuna kommuns vinterväghållningsfordon har varit ute under helgen för att snöröja och halkbekämpa. Arbetet med snöröjningen kommer att fortsätta under veckan.

Bortforsling av snö kommer att ske på ytor där det behövs. Detta arbete kommer att fortsätta en längre tid framåt.

Tänk på att:

  • anpassa ditt körsätt efter väder och väglag och räkna med att din resa kan ta längre tid än vanligt.
  • följa gällande parkeringsregler så att plogningen kan genomföras. Datumparkering gäller på de flesta gatorna i Sollentuna.
  • hålla området kring brevlådan och soptunnan snö- och isfritt eller sandat.
  • skotta snön från den egna tomten till yta på tomten och inte ut på gatan.

 

Så fungerar snöröjningen i Sollentuna:

  • Större trafikleder, gator med busstrafik och de stora gång- och cykelvägarna plogas först och saltas när det finns risk för halka.
  • Därefter plogas övrigt vägnät, gång- och cykelvägar.
  • Vid ihållande snöfall kan det ta längre tid för snöröjningen. 
  • Snövallar vid till exempel övergångsställen tas bort efter plogning.
  • Trafikverket ansvarar för snöröjning av  E4 (inklusive på- och avfarter), Danderydsvägen och Norrortsleden.
  • Fastighetsägaren ansvarar själv för att ta bort snövallar vid infarter och brevlådor.

Mer om snöröjning i Sollentuna

 

Håll dig uppdaterad på trafikläget

Publicerad: 26 februari 2019