Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Utbyte i indien

Rudbeckelever i spännande forskningssamarbete med Indien

Skola & förskola

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Elever från Rudbecksskolan har inlett ett spännande samarbetsprojekt med elever från en skola i Bangalore, Indien. I projektet ska eleverna forska kring samhällsfrågor ur sociala och ekonomiska förhållanden. Arbetet ska resulterat i något som kan produceras, paketeras och marknadsföras.

Under sportlovet var åtta elever från Rudbecksskolan i Sollentuna på besök på Mallya Aditi International School (MAIS) i Bangalore, Indien. Besöket är resultatet av ett utbytesprojekt som nu har gått från förberedelser till handling. Rudbecksskolans elever kommer att arbeta med detta projekt som deras gymnasiearbete. 

I projektet, som går under namnet Innovative Learning in Sweden and India (ILSI), ska elever från de båda länderna forska kring samhällsfrågor och möjligheter ur sociala och ekonomiska förhållanden. Arbetet ska resultera i något som kan produceras, paketeras och slutligen marknadsföras. Under besöket i Bangalore fick eleverna arbeta med den spännande start-up inkubatorn Workbench project för att lära sig mer om hur idéer kan omsättas till färdiga produkter.

-  Vår tanke med att bygga upp ett samarbete mellan Rudbeck och Mallya Aditi är att låta skolornas elever tillsammans utveckla sina färdigheter inom teknik och entreprenörskap utifrån ett internationellt perspektiv. Bangalore är en spännande region som ligger i framkant och har en stark utveckling inom flera olika tekniska områden. Det finns viktiga värden, såväl entreprenöriella som sociala, i att träna elever att tänka utanför boxen och kunna applicera olika lösningar på de utmaningar som vår värld står inför. Jag är övertygad om att vårt samarbete med Mallya Aditi kommer fortlöpa och hoppas att så många elever som möjligt kan få chansen till erfarenhetsutbyte och perspektivskifte i mötet med varandra, säger Marie Anderzén, rektor på Teknikprogrammet och på El- och energiprogrammet samt vid Lärcentrum på Rudbecks gymnasium.

I september i år kommer studenterna från MAIS på besök till Rudbecksskolan för att fortsätta utbytesstudierna.

 

Publicerad: 10 april 2019