Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Positiva resultat för Sollentuna i kvalitetsundersökning

Kommun & politik

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) ger ett mycket bra betyg för kommunens bemötande och en positiv utveckling inom socialtjänsten.

Sollentunas resultat från KKiK 2018 visar bland annat:

  • En positiv utveckling i brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen. En allt större andel svarar att de upplever en förbättrad situation efter kontakt med socialtjänsten.
  • En positiv utveckling med kortare väntetider till både LSS-bostad och särskilt boende, samt kortare väntetid till beslut om försörjningsstöd.
  • Ett mycket bra betyg för bemötandet vid kontakt med kommunen.

Sollentuna kommuns resultat i KKiK 2018 (pdf)

I KKiK-sammanställningen finns även skolresultat, brukarbedömningar om äldreomsorgen, kostnadsuppgifter och mycket mer. KKiK drivs av SKL (Sveriges kommuner och landsting). Syftet med KKiK är att genom jämförelser mellan de deltagande kommunerna skapa kunskap om kommunernas kvalitet och effektivitet ur ett medborgarperspektiv. Att jämföra och analysera ett 30-tal nyckeltal ger kunskap som kan bidra till förbättringar och verksamhetsutveckling.

Publicerad: 23 februari 2019