Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Konstgräsplan Silverdalsskolan

Periodvis tillgänglighet till konstgräsplan vid Silverdalsskolan

Uppleva & göra

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Konstgräsplanen vid Silverdalsskolan kommer att vara tillgänglig periodvis under sommaren och hösten 2019 på grund av byggnadsarbeten i området. Sollentuna kommun har nu ett avtal med JM, som äger marken, gällande nyttjandet av den tillfälliga konstgräsplanen för 7-spel i Silverdal.

Den tillfälliga konstgräsplanen för 7-spel i Silverdal kommer att vara tillgänglig fram till 24 juni. För att sedan stängas tillfälligt, 24 juni - 31 juli, på grund av byggarbeten. 1 augusti kommer planen åter att vara tillgänglig fram till 30 september. Därefter kommer planen att flyttas tillbaka till sin ursprungliga plats vid Tegelhagens skola, detta beräknas vara klart våren 2020.

Den 13 juni kommer JM att stänga av den tillfälliga parkeringen och denna parkering kommer inte att kunna användas igen.

Tillfällig ersättningsplan för fotbollsplanen vid Tegelhagens skola

Konstgräsplanen vid Silverdalsskolan är en tillfällig ersättningsplan för fotbollsplanen vid Tegelhagens skola som togs i anspråk under den tid skolan byggs om. Ersättningsplanen ligger på privat mark och tillhör JM. Kommunen har fått hyra marken av JM men till hösten kommer marken att tas i anspråk för planerade byggprojekt. Sollentuna kommun har nu avtalat med JM gällande nyttjandet av konstgräsplanen för att säkra tillgången till den fram till sista september.

Redan nu påbörjar JM byggarbeten i närheten av planen.

Tidplan

  • Från och med 13 juni är det en ny ingång till fotbollsplanen. Ingång sker vid skolan (se bild ovan).
  • Mellan 13 juni – 24 juni kommer fotbollsplanen att vara tillgänglig dagtid och kvällstid.
  • Mellan 24 juni - 31 juli kommer planen vara avstäng dygnet runt på grund av byggarbeten. Av säkerhetsskäl får ingen vistas i närheten då dessa arbeten genomförs.
  • 1 augusti kommer planen åter att vara tillgänglig dagtid och kvällstid.
  • 30 september kommer planen att stängas och därefter att flyttas tillbaka till sin ursprungliga plats vid Tegelhagens skola, detta beräknas vara klart våren 2020.
Publicerad: 4 juli 2019