Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Rösjön

Rösjön

Oxunda vattensamverkan får Vattenakademins pris

Bygga bo & miljö

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Oxunda vattensamverkan, bestående av sex medverkande kommuner i norra Stockholm, har fått Vattenakademins ”Stora Vattenpris” för det utomordentliga vattenvårdsarbete som framgångsrikt bedrivits i samverkan under två decennier.

I år tog Oxunda vattensamverkan hem den ideella organisationen Vattenakademins ”Stora Vattenpris” med motiveringen:

”Pristagarna har genom sina mångåriga och utomordentliga insatser i ett mångfacetterat avrinningsområde manifesterat vikten av samverkan mellan olika aktörer som ett enastående framgångsrecept för verkningsfull, resultatinriktad och långsiktigt hållbar vattenvård. Akademien noterar särskilt att den åtgärdsinriktade kontexten byggt på en stabil administrativ och organisatorisk grund”.

Vattenakademien konstaterar dessutom med tillfredställelse och glädje att pristagarna i sitt samverkansarbete utgjort och utgör en inspiration och förebild för vattenvårdsarbete i vida kretsar.

Avrinningsområdet kring Oxunda är stort och vattnet rinner ut i Mälaren och blir i förlängningen dricksvatten.

– Vattenvårdsarbetet är oerhört viktigt, dels för att för att säkra framtida dricksvatten för stora delar av regionen men även för att bevara mångfalden av växt- och djurarter i våra sjöar och vattendrag, säger Jonas Riedel (C), kommunalråd i Sollentuna och ordförande i Oxunda vattensamverkan.

Om Oxunda vattensamverkan

Oxunda vattensamverkan är ett mellankommunalt samarbete mellan kommunerna; Sollentuna, Upplands Väsby, Täby, Järfälla, Vallentuna och Sigtuna kommun, inom Oxundaåns avrinningsområde. Oxunda vattensamverkans vision är att tillsammans arbeta för välmående sjöar och vattendrag fria från negativ mänsklig påverkan inom avrinningsområdet. Oxunda vattensamverkan startades år 1999 och firar 20-årsjubileum under 2019.

För mer information gå in på www.oxunda.se, där du även kan hitta kontaktuppgifter till representanter i Oxunda vattensamverkan.

Publicerad: 4 maj 2019