Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Ökad busstrafik till Väsjön från hösten

Trafik & stadsplanering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Från och med hösten 2019 utökas busstrafiken till och från Väsjön. Förändringen innebär en utökning av trafiken under vardagar till halvtimmestrafik.

Trafikförvaltningen har föreslagit förändringar av linje 527 som går mellan sträckorna Sollentuna station - Vaxmora – Väsjön (Norrsätra verksamhetsområde) - Fornboda. Förändringen innebär en utökning av trafiken under vardagar till halvtimmestrafik. Avsikten är att vissa avgångar ska vända i den nybyggda vändslingan i Norrsätra verksamhetsområde. Trafiken till och från Vaxmora kommer att vara oförändrad.

- I takt med att Väsjön byggs ut ökar behovet av kollektivtrafik. Jag välkomnar därför förslaget om en förstärkning av busslinje 527 och ser det som ett första steg i uppbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik för hela området, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsen ordförande i Sollentuna.

Sollentuna kommun ser positivt på den pågående dialogen med trafikförvaltningen kring utvecklingen i Väsjön då trafiken behöver fortsatt utvecklas i takt med att området exploateras.

Publicerad: 29 juni 2019