Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

snöröjning

.

Mycket snö gör att väglaget kan vara besvärligt

Trafik & stadsplanering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Det har kommit mycket snö de senaste dagarna och väglaget kan vara besvärligt. Anpassa ditt körsätt efter väder och väglag och räkna med att din resa kan ta längre tid än vanligt.

Det kraftiga snöfallet har lett till stora störningar i busstrafiken under söndagen och även orsakat vissa förseningar i tåg och flyg-trafik. Trafikverket och kommuner i Stockholmsregionen arbetar tillsammans för att skapa framkomlighet. Större vägar och högtrafikerade gator prioriteras i första hand.

Tänk på att följa parkeringsreglerna för att plogning ska kunna genomföras och anpassa ditt körsätt efter vädret och väglaget.

Så fungerar snöröjningen i Sollentuna

  • Större trafikleder, gator med busstrafik och de stora gång- och cykelvägarna plogas först och saltas när det finns risk för halka.
  • Därefter plogas övrigt vägnät, gång- och cykelvägar.
  • Vid ihållande snöfall kan det ta längre tid för snöröjningen. 
  • Snövallar vid till exempel övergångsställen tas bort efter plogning.
  • Trafikverket ansvarar för snöröjning av  E4 (inklusive på- och avfarter), Danderydsvägen och Norrortsleden.
  • Fastighetsägaren ansvarar själv för att ta bort snövallar vid infarter och brevlådor.

Mer om snöröjning i Sollentuna

 

Håll dig uppdaterad på trafikläget

 

 

Publicerad: 25 februari 2019