Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Lösningar för Väsjöns och Edsbergs kollektivtrafik utredda

Bygga bo & miljö

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Den framtida kollektivtrafiken i det växande Väsjön-Edsberg har utretts under en tid. Utredningen, som skett i nära samverkan mellan Sollentuna kommun, Trafikförvaltningen i Region Stockholm och Trafikverket, visar att buss till Häggvik och Sollentuna centrum är det bästa alternativet.

Kollektivtrafiken i det framtida Väsjön-Edsberg är avgörande för områdets långsiktiga utveckling. Förutsättningar för olika kollektivtrafiklösningar har utretts i olika omgångar. Målet är en kollektivtrafik med hög tillgänglighet och kapacitet, som samtidigt bidrar till ett hållbart resande.

I den senaste utredningen har de olika alternativen sammanställts i en så kallad åtgärdsvalsstudie. Slutsatsen i studien är att buss mot Häggvik och buss mot Sollentuna centrum är den kollektivtrafik som är bäst lämpad. Ett skäl är att såväl investerings- som driftskostnaden för trafikslaget buss är avsevärt lägre än andra jämförbara alternativ. Ett annat skäl är att buss är mer flexibelt med avseende på möjligheterna att förstärka och förändra kapaciteten i takt med att området utvecklas.

- Väsjön är Sollentunas största utvecklingsområde. En genomtänkt infrastruktur och väl utbyggd kollektivtrafik är avgörande för att trafikförsörja de som bor och verkar i kommundelen. Resultatet i åtgärdsvalstudien ger oss en god grund inför den fortsatta planeringen av kapacitetsstark kollektivtrafik, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.

Totalt har studien bedömt sex olika alternativ och varianter av kollektivtrafiklösningar, samt ett nollalternativ med befintlig kollektivtrafik. Tre av alternativen har inkluderat linbana eller linbana i kombination med bussförbindelser.

Redovisningen av studien, som godkändes av kommunstyrelsen den 13 maj, är ett svar på ett uppdrag från Sollentunas politiker som ville få svar på vilka alternativ som finns för att i framtiden förse Väsjön-Edsberg med kollektivtrafik med hög tillgänglighet och kapacitet. I uppdraget har även ingått att se över parkeringsmöjligheterna i Väsjöområdet.

Kommunstyrelsen har nu gett kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med Trafikförvaltningen i Region Stockholm och Trafikverket ta fram ett förslag till avsiktsförklaring med ansvar och finansieringsfördelning. Det är Trafikförvaltningen som genom Storstockholms Lokaltrafik (SL) ansvarar för att förse nya bostadsområden och stadsdelar med kollektivtrafik. SL ser för närvarande över möjligheten att öka turtätheten till och från Väsjön redan i höstens tidtabell.

I den nya stadsdelen Väsjön i nordöstra Sollentuna planeras för upp till cirka 4 400 bostäder, vilket innebär en befolkning om cirka 10 000 personer när området beräknas vara färdigbyggt under 2030-talet. Intill Väsjön ligger området Edsberg, där viss förtätning också kommer att ske.

Publicerad: 5 juni 2019