Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Anna-Lena Johansson och Kristoffer Lorck

Kvalitetsarbete har gett resultat inom äldreomsorgen

Omsorg & stöd

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Efter ett antal kvalitetsuppföljningar som visat på en positiv utveckling bedömer vård- och omsorgskontoret att äldreboendet Widaby nu uppfyller kommunens kvalitets- och avtalskrav.

När vård- och omsorgsnämnden beslutade om beställningsstopp på äldreboende Widaby för drygt ett år sedan, fick utföraren i uppdrag att aktivt jobba med kvaliteten på boendet.

- Sollentunaborna ska kunna känna sig trygga i att utförarna uppfyller de kvalitets- och avtalskrav som vi ställer. För att säkerställa det gör kontoret kontinuerliga uppföljningar och för dialog med utförarna, säger Anna-Lena Johansson (L), vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i vård- och omsorgsnämnden.  

Efter att ha genomfört ett antal uppföljningar anser kontoret att Widaby nu ligger i nivå med kommunens kvalitetskrav för äldreboenden. Vård- och omsorgsnämnden känner sig nu trygg med att verksamheten uppfyller avtals- och kvalitetskrav och att det finns förutsättningar för hållbarhet över tid. Beställningsstoppet hävs därför från och med idag, vilket gör att Widaby återigen är valbart.

- Efter uppföljningar och en nära dialog med Frösunda Omsorg ser vi tydliga förbättringar och boendet uppfyller nu alla våra avtalskrav. Vi känner oss därför trygga i att Widaby åter blir ett valbart alternativ för våra äldre kommuninvånare, säger Anna-Lena Johansson (L).

- Vi är givetvis glada över att beställningsstoppet nu hävs. Vi har haft ett mycket bra samarbete med kommunen som har ställt höga och helt rimliga krav på den kvalitet Widaby ska leverera. Vi kan nu välkomna Sollentunas äldre medborgare till Widaby igen, säger Kristoffer Lorck, vd för Frösunda Omsorg.

I dagsläget finns 16 lediga platser, 4 med demensinriktning och 12 med somatiskt inriktning.

 

Publicerad: 3 april 2019