Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Kommunens utbildningskrav i avtal ger resultat

Omsorg & stöd

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Personal på demensboendet Soltorp har genomfört Svenskt Demenscentrums utbildning och har tilldelats diplomet Stjärnmärkt. Detta tack vare att vård- och omsorgskontoret ställer nya högre utbildningskrav i avtalen med utförare.

Som första äldreboendet i Sollentuna blev demensboendet Soltorp Stjärnmärkta efter att 80 procent av personalen genomgått hela Svenskt Demenscentrums utbildning om demens. Certifieringen firades med tal, diplomutdelning och fika med personalen och representanter från Svenskt Demenscentrum.

Att personalen på Soltorp har gått den omfattande utbildningen under det senaste året och blivit certifierade, bygger på det nya utbildningskravet som vård- och omsorgskontoret lagt till i sina avtal med vårdutförare. Kravet beskriver att utföraren måste investera i utbildning för personalen på verksamheten, motsvarande tre procent av den totala årsarbetstiden på verksamheten. Utbildning per person och vilken typ av utbildning verksamheten ska genomföra bestäms i samarbete med kommunen utifrån den inriktning den har.

Demensutbildning

Demensboendet Soltorp var den första verksamheten som fick utbildningskravet som en del av avtalet. Boendet valde att satsa på fördjupande utbildning om demens för alla personal och föreslog själva att de skulle bli Stjärncertifierade.

- Det var inte lätt att bestämma hur vi skulle uppfylla kravet, och utbildningen har varit tuff men jättebra. Det är ett krav men vi får så mycket tillbaka, utbildning ger så mycket och det gör skillnad för våra boende. Vi hade inga utbildningar tidigare, men det här har gett oss mer initiativ att fortsätta utbilda oss och vi är tacksamma för det, berättar Dalia Karim, verksamhetschef på Soltorps äldreboende.

Tre verksamheter

Idag är det tre verksamheter som har fått utbildningskrav i sina avtal med kommunen och införandet av kravet har fått ett positivt mottagande, de flesta tycker att det är bra.

- Alla nya avtal vi skriver innehåller ett utbildningskrav som anpassas efter verksamheten och det nya kravet bygger på att kompetenssäkra verksamheterna. Utbildning bygger kvalitet och bidrar till att behålla kompetent personal, vilket alltid är en aktuell fråga inom vården. Den här typen av utbildning som Soltorp genomfört ger personalen ett gemensamt språk, kontinuitet och ser till att verksamheten håller sig till evidens och de riktlinjer som finns, berättar Ylva Kjell, kvalitetsstrateg inom äldreomsorg på vård- och omsorgskontoret.

- Vi är mycket glada för den positiva effekt som utbildningskravet innebär för våra invånare, för verksamhetens personal och för oss som beställare, säger Pia Bornevi, förvaltningschef på vård- och omsorgskontoret. Den stärkta kompetensen hos de som arbetar i verksamheten gör att vår omsorg får ett högre värde och större kvalitet för de äldre. Det vinner alla på.

Publicerad: 4 juli 2019