Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Kommunens konst ställs ut på Edsvik

Uppleva & göra

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Under hösten öppnar kommunen en konstutställning på Edsvik. Det är kommunens egen konst som kommer att visas och utställningen kommer att bytas ut med jämna mellanrum utifrån olika teman. Utställningen är gratis och öppen för alla.

Med start under hösten fylls återigen Konsthall Väst med konst. I väntan på en ny aktör för konsthallen har kultur- och fritidsnämnden fattat beslut om att öppna upp för en utställning av kommunens egen konst. Utställningen kommer att bytas ut med jämna mellanrum utifrån olika teman. Utställningen ska även skapa en möjlighet att bedriva pedagogisk verksamhet riktad till barn och unga utifrån de olika temana.

- Jag är glad över att vi med kort varsel har lyckats arrangera denna utställning som visar den rika konstskatt vi har på hemmaplan. Jag är också glad över att vi kan fortsätta ge plats åt de ca 120 eleverna vid konstskolan i Edsvik. De får möjlighet i lokalerna på bottenplan i Konsthall Väst. Vi har ett bra samarbete med Föreningen Edsviks konsthalls vänner inför framtidens utveckling, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Konsthall Väst ligger beläget närmast Edsviken. Utöver vår konstutställning får de 120 deltagarna i konstskolan som Ricardo Donoso tidigare drev möjlighet att jobba vidare med sin konst i Konsthall Väst.

Verksamheten beräknas påbörja senast söndagen 1 december 2019 och avslutas i maj 2020, beroende på om en ny aktör upphandlats för konstverksamhet. Sollentuna kommuns konstsamling består av ca 1000 olika verk.

-  Edsvik har varit, och ska fortsatt vara, en central mötesplats för Sollentunas kulturliv, en plats som förenar dåtid, nutid och framtid. Mot bakgrund av det väljer vi att producera en utställning av konsten som Sollentuna kommun äger. Få sollentunabor har tagit del av den konstskatten. Utställningen, som kommer att bytas ut med jämna mellanrum, blir som en slags arkeologisk utgrävning i offentligt ägd konst säger Jonas Larsson Törnberg, tillförordnad kulturchef.

Mer information kring öppning och invigning kommer inom kort.

Publicerad: 18 oktober 2019