Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Grova missförhållanden på fritidsgården Northside

Kommun & politik

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Fritidsgården Northside kommer inte att öppnas igen. En utredning gällande miljön på gården har gjorts och visar på grova missförhållanden inom personalen. En arbetsrättslig process har därför inletts rörande ett antal medarbetare.

Tidigare i vår tog Sollentuna kommun beslut om att stänga samtlig verksamhet på fritidsgården Northside i Tureberg. Anledningen var att det framkommit uppgifter om att miljön på fritidsgården inte var acceptabel. I samband med att Northside stängdes gjordes en polisanmälan och kommunen startade en intern utredning för att gå till botten med vad som hänt.

Utredningen är klar och i den framkommer uppgifter om grova missförhållanden inom delar av personalen på fritidsgården. Det rör sig bland annat om handlingar som sexuella trakasserier, systematiska kränkningar och fysiskt våld som bestraffning. 

-  Det som hänt är djupt beklagligt och ett stort misslyckande från vår sida. Den situation som varit på Northside är helt oacceptabel. Kommunens fritidsgårdar ska vara en bra och trygg plats för barn, unga och medarbetare, säger Manfred Holmelin, tf. kommundirektör.

Med anledning av det som framkommit har Sollentuna kommun inrättat stödprocesser för de personer som har utsatts. En arbetsrättslig process har även inletts rörande ett antal medarbetare med anknytning till Northside.

-   Jag känner mig besviken, arg och upprörd över att detta har kunnat ske. Fritidsgårdarna är en samhällsviktig funktion som ska erbjuda barn och unga en stabil och säker miljö. Där har vi brustit. Nu fokuserar vi på att erbjuda stöd och hjälp till de som blivit utsatta, säger Henrik Thunes, (M), kommunstyrelsens ordförande.

Beslutet är taget att Northside inte kommer att återöppnas i den form fritidsgården varit i.

 

Stöd till drabbade

Sollentuna kommun erbjuder stöd till barn och anhöriga som drabbats eller mår dåligt på grund av det som hänt.

Måndag 13 maj kl.18.00 – 20.00 finns det möjlighet att träffa medarbetare från kultur- och fritidskontoret och socialkontoret på Sollentuna familjecentral på Mässvägen 7. Då finns möjlighet att prata om det som hänt, ställa frågor och få information om ytterligare stöd.  

Det går även bra att  ringa eller mejla till familjecentralen:
Telefon: 08-579 212 39, e-post: susanne.leffler@sollentuna.se

Sollentuna familjecentral

Sollentuna Ungdomsmottagning
Du som är mellan 12 och 23 år kan även vända dig till Sollentuna Ungdomsmottagning, telefon: 08-579 211 80. All kontakt med ungdomsmottagningen är gratis och alla som jobbar där har tystnadsplikt.

Sollentuna ungdomsmottagning

Publicerad: 31 maj 2019