Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Duvslaget kan bli sommarcafé

Uppleva & göra

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Edsvik ska bli mer levande och tillgängligt. Till sommaren 2019 är det kommunens ambition att det blir ett sommarcafé i Duvslaget, det lilla röda huset på Stallbacken. Det tog kommunstyrelsen i Sollentuna beslut om igår.

I veckan tog kommunstyrelsen i Sollentuna beslut om att låta hyra ut fastigheten Duvslaget på Stallbacken som sommarcafé under sommaren 2019. Det är Sollentuna kommunfastigheter AB (SKAB) som får uppdraget att hyra ut Duvslaget till en hyresgäst som är intresserad av att bedriva caféverksamhet i Duvslaget.

Förutsatt att intresse finns hyrs Duvslaget ut under sommaren 2019. Beslut kring en långsiktig användning av byggnaden är inte taget ännu. Sollentuna arbetar aktivt med att utveckla miljön vid Edsvik. Området är en populär mötesplats för många besökare och kommunens mål är att göra platsen ännu mer levande och tillgänglig för alla, året om.

Edsvik ska bli mer levande och tillgängligt

Kommunen har gjort flera insatser i arbetet att utveckla området.  Bland annat har Edsbergs slott och Oxstallet, som tidigare varit två relativt stängda byggnader, öppnats upp för allmänheten på helt nytt sätt.

Edsbergs slott har under våren och sommaren öppet onsdagar och söndagar med fritt inträde. Slottet har även öppet hus, visningar, teaterkvällar, lunchkonserter, operasalonger och mycket mer. 
Oxstallet uppe på stallbacken håller öppet varje dag. Här kan besökare äta matsäck och värma sig. Kvällstid används lokalen för olika möten och evenemang.

Utsiktsplatsen på stallbacken har utvecklats till en populär mötesplats för lek, träning och umgänge.

Parkstugan är nu renoverad exteriört och kommer att renoveras interiört längre fram när planen för långsiktig användning av byggnaden är framtagen.

Det pågår även ett utredningsarbete för att kartlägga övriga byggnader i området.

 

Uppdraget
Kommunstyrelsen i Sollentuna kommun gav 2016 kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för Edsvik i syfte att utveckla området till en park för alla och med en tillgänglighet året om. En utredning har gjorts och den visar bland annat att byggnader och verksamheter behöver ses över för att kunna erbjuda besökare en ökad tillgänglighet i form av bland annat varierande utbud och bra öppettider. Till det behövs en långsiktig hållbar ekonomi för området.

I februari 2019 gav kommunstyrelsen kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i samråd med kommunledningskontoret under hösten 2019 återkomma till kommunstyrelsen med förslag på genomförande av den av kultur- och fritidsnämnden föreslagna inriktningen med komplettering avseende hyresgästanpassningar.

I avvaktan på beslut om kommande användning av byggnaderna inom Edsvik föreslår kommunledningskontoret att Duvslaget under sommaren 2019 ska användas till ett sommarcafé som är öppet för allmänheten.

Publicerad: 6 juni 2019