Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Arena Edsberg

Biblioteken i Sollentuna tilldelas 1,6 miljoner för att utveckla stöd till besökare

Uppleva & göra

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Biblioteken i Sollentuna har tilldelats 1,2 miljoner från Kulturrådets satsning ”Stärkta bibliotek” för att utveckla sitt digitala stöd till besökare. Ett arbete som kommer att göras med närliggande kommuner. Dessutom tilldelas Sollentunas bibliotek 400 000 kr för deras uppdrag att, tillsammans med Sollentuna Fotbollsklubb, få unga att läsa mer.

Idag finns en digital klyfta där vissa personer saknar digitalt kunnande, egen digital utrustning och ibland även har bristande språkkunskaper. Detta gör att personer ofta söker sig till biblioteken för såväl enklare frågor till mer avancerade frågor så som bank-, samhälls- och myndighetsärenden. För att kunna erbjuda ett bra stöd och vägledning krävs en kontinuerlig utbildning av personalen. I syfte att utveckla kompetensen hos användarna tilldelas nu Sollentuna bibliotek 1,2 miljoner kronor för att kunna erbjuda regelbunden IT-utbildning för besökare. Sollentuna kommun kommer att samarbeta med Norrtälje, Täby, Österåker och Lidingö.

-  Vi är glada att i tuff konkurrens om medel blivit tilldelade denna summa. Vi ser framemot att samarbeta med andra kommuner och Sollentuna FK. Tilldelningen är ett viktigt tillskott för att kunna utveckla biblioteksverksamheten och nå nya grupper, säger Anna Edquist, bibliotekschef, Sollentuna kommun

Biblioteken i Sollentuna tilldelas även 400 000 kr för deras läsfrämjande uppdrag tillsammans med Sollentuna Fotbollsklubb. Uppdraget är särskilt viktigt i en nedåtgående lästrend där intresset för läsningen sjunker. Vid sidan av en generell nedåtgående lästrend har även en läsklyfta mellan pojkar och flickor identifierats. Forskning säger att ungas läsvanor påverkas av sociala normer, könsroller och vuxna förebilder. Med utgångspunkt i detta avgränsas målgruppen till idrottande pojkar och vuxna manliga förebilder som är aktiva i fotbollsföreningen i Sollentuna kommun. Biblioteket och Sollentuna Fotbollsklubb vill med projektet locka pojkar till läsning genom att bland annat ge boktips och förse dem med litteratur när de åker på matcher och turneringar.

-  Det är mycket glädjande av vårt bibliotek får ett så starkt ekonomiskt stöd från Kulturrådet. Det nya projektet tillsammans med Sollentuna fotboll är mycket spännande och visar på nytänkande och ett bra och kreativt samarbete mellan kultur och idrott, säger Magnus Ramstrand (KD), kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

 

 

Publicerad: 2 juli 2019