Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

-

Tegelhagens 6B vann FN -tävling om de globala målen

Skola & förskola

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Instruktionerna var enkla: studera UNDPs 17 globala mål för att rädda världen, välj ett favoritmål och kom på något smart vi kan göra för att nå dit. De bästa idéerna kom från klass 6 B på Tegelhagens skola i Sollentuna. Du ser ett par av dem på mjölkpaketen i mars.

Ca 1 500 bidrag skickades in och bland dem ett antal från Tegelhagens skola. Under läraren Ulrika Ersmarks ledning studerade eleverna de globala målen och diskuterade vad man kunde göra. Sedan tog kreativiteten fart och klassen skickade in totalt ett femtontal förslag. Idéerna tog fasta på de flera av UNDPs mål, till exempel målet God utbildning för alla: fler skolor borde byggas så att alla barn kan erbjudas utbildning eller målet Minskad ojämlikhet: Vi människor borde inkludera alla människor. Ett förslag handlade om målet Hållbar konsumtion och produktion och föreslog att vi till exempel borde ha bomullsodlingarna närmare oss för att slippa långa frakter.

På alla frukostbord

Det är hela klassen som vunnit tävlingen och i slutet av mars publiceras två av bidragen på Arlas mjölkpaket. Det ena tog fasta på målet Hållbara städer och samhällen och föreslog bland annat att kan vi plantera träd och sätta upp vindkraftverk på hustak och på så sätt förbättra luftkvaliteten och minska buller från bilar och bussar. Den andra idén anknyter till målet Hav och marina resurser och föreslår användandet av el-båtar i kampen för ett renare hav.

Skolchef Mickael Kaspar från barn- och utbildningskontoret i Sollentuna kommun var med när klassen tog emot priset. Han tackade klassen för deras fantastiska arbete och för den inspiration det innebär för alla andra. Han kunde bara instämma i juryn motivering om att ”presentationen av förslagen är omsorgsfullt genomarbetade så att fler kan förstå problemen. De nytänkande lösningarna inspirerar till att leva hållbart, vilket kan göra oss alla till vinnare!”

Nu väntar 1:a priset; en äventyrsövernattning på Universeum i Göteborg för hela klassen! Och så publiceringen på mjölkpaketen, naturligtvis. Priset delades ut av Matilda Carlsson från UNDP och Gunilla Eriksson från Arla.

United Nations Development Programme

UNDP är ett FN:organ som arbetar för att stötta länder att nå Globala målen till år 2030. De finns på plats i 170 länder för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. UNDP Sverige arbetar för att stärka policys och insatser för hållbar utveckling och med att kommunicera och stötta genomförandet av de Globala målen.

Läs mer om UNDP

Läs mer om de Globala målen

Publicerad: 17 januari 2019