Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Nya Tegelhagens skola försenas

Skola & förskola

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Den nya Tegelhagens skola kommer att tas i bruk en termin senare än vad som tidigare planerats. Anledningen till förseningen är av teknisk natur och berör den nya skolans anläggning för vatten och avlopp.

Sedan några år tillbaka satsar Sollentuna kommun på att bygga ett antal nya skolor och förskolor. I vissa fall rivs den gamla skolan och ny byggs upp på samma plats. En av dessa skolor är Tegelhagens skola. Skolan har sedan höstterminen 2017 drivit verksamheten i temporära ersättningslokaler; paviljonger i skolans närhet. Enligt tidplan skulle elever och skolpersonal flytta in i de nya lokalerna till höstterminen 2019.

Under senvåren 2018 har det dock framkommit att en försening kommer att ske. I stället för att verksamheten flyttar in i de nya lokalerna till höstterminen 2019 kommer detta att ske till terminsstart vårterminen 2020.

Orsak till förseningen

Orsaken till förseningen är att ledningar som hör till vatten- och avloppsystemet i området inte kan placeras i marken enligt ursprunglig byggplan. Detta beror på ofördelaktiga markförhållanden vilket upptäcktes under markarbetena.  VA- anläggningen för de nya skolbyggnaderna får en ny placering mellan de båda nya huskropparna. Den nya placeringen kräver även att vatten- och avloppsledningarna byts ut för att bättre passa de aktuella markförhållandena. Konsekvensen blir en försening med ett halvår av den totala byggprocessen.  Verksamheten startar i nya lokaler vårterminen 2020 i januari, i stället för höstterminen 2019.

Övriga skolor

Ett antal andra skolor ingår för närvarande i den långsiktiga planeringen för bättre skollokaler i kommunen. Töjnaskolan och Gärdesskolan flyttar under sommaren till ersättningslokaler medan nya skolor byggs. Angående  Eriksbergsskolan gäller tidigare fattade beslut och nuvarande planeringsinriktning. Förseningen innebär att Eriksbergsskolan, under tiden byggnation av nya Eriksbergsskolan sker, flyttar till Fågelsångsparken, efter det att Töjnaskolan har flyttat in i sin nya skola.

Har du frågor kring detta? Eftersom det är semestertider ber vi dig e-posta dem till bun@sollentuna.se. Vi ser sedan till att rätt person i tjänst får frågan och kan ge svar.

Publicerad: 17 januari 2019