Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Ny digital lösning minskar bidragsberoende

Omsorg & stöd

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Under 2019 inför Sollentuna automatiserad beräkning av ekonomiskt bistånd. Något som förväntas minska bidragsberoendet i och med att handläggarna får mer tid till att träffa sina klienter och bättre kan följa upp insatser som görs.

Socialkontoret inför automatiserad beräkning av ekonomiskt bistånd under 2019. Det beslutet tog Socialnämnden under sitt senaste sammanträde. Införandet förväntas leda till att frigöra tid för handläggarna så att de kan träffa sina klienter oftare och följa upp insatserna på ett bättre sätt. En automatisering väntas även leda till en ökad rättssäkerhet för invånarna.

– De kommuner som infört detta sätt att arbeta uppvisar goda resultat. Erfarenheterna visar att socialsekreterarna får mer tid med den enskilde öga mot öga, bidragsberoendet minskar och människor kommer fortare ut i arbete. Detta gynnar alla parter, säger Sonia Lunnergård (KD) ordförande i socialnämnden. 

Publicerad: 12 januari 2019