Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Emil Anderssson, chef för lokalpolisområde Sollentuna, och Henrik Thunes, kommunstyrelsens ordförande, framför en parkerad polisbil på Malmvägen.

Emil Anderssson, chef för lokalpolisområde Sollentuna, och Henrik Thunes, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens och polisens gemensamma medborgarlöfte förnyas

Kommun & politik

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sedan december 2016, då kommunens och polisens första gemensamma samverkansöverenskommelse och medborgarlöften presenterades, har tryggheten i offentliga miljöer utvecklats och närvaron i ungdomsmiljöer ökat.

Nu förnyas samverkansöverenskommelsen för åren 2019-2020 tillsammans med ett reviderat medborgarlöfte för 2019.

– Med en förnyad samverkansöverenskommelse tar vi nästa steg i att förstärka trygghetsarbetet. Det har i invånardialoger framkommit att de platser som upplevs som mest otrygga är stationsområden, centrumområden och miljöer där ungdomar återkommande samlas. Det är där vi kommer att prioritera insatserna, säger Henrik Thunes, kommunstyrelsens ordförande.

Samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftet innebär att samarbetet mellan kommunen och polisen fortsätter i den riktning som pekades ut när samverkan inleddes. Samverkansöverenskommelsen fokuserar även nu på trygghet i offentliga miljöer och innehåller två fokusområden; att minska antalet otrygghetsskapande händelser i offentliga miljöer samt att minska rekryteringen till kriminella nätverk.

Medborgarlöftet för 2019 beskriver hur polisen och Sollentuna kommun ska ha regelbunden närvaro på platser som upplevs som otrygga i syfte att förhindra otrygghetsskapande händelser i offentlig miljö, exempelvis bråk, hotfullt beteende och vårdslös mopedkörning. Närvaron styrs bland annat av den gemensamma lägesbilden, EST – Effektiv samordning för trygghet, som kommunen och polisen tar fram tillsammans.

– Jag ser stora fördelar med att vi har kommit överens om en gemensam inriktning fram till 2020. Det är när vi arbetar tillsammans som vi får kraft i vårt arbete med att öka tryggheten och stärka den lokala närvaron. En framgångsrik brottsbekämpning bygger på att myndigheter, kommuner och andra institutioner samarbetar. Det är först då vi kan få den där berömda effekten där summan av ett plus ett blir tre, säger Emil Andersson, chef för lokalpolisområde Sollentuna.

Kommunen arbetar också med andra trygghetsskapande insatser, som till exempel att förbättra belysning för att öka tryggheten. Polisens och kommunens resurser kommer att prioritera stationsområden, centrumområden och platser där ungdomar återkommande samlas.

Länk till mer information om kommunens trygghetsarbete.

Publicerad: 26 december 2018