Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Kommunen deltog i kampanjen ”En vecka fri från våld”

Omsorg & stöd

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Tillsammans med flera andra aktörer stod kommunen i Sollentuna centrum på onsdagen för att lyfta frågan om våld i nära relationer i Sollentuna och prata om olika aspekter av våld. Kampanjen är en del av kommunens arbete med att upptäcka våld i nära relation.

Sollentunas nätverk mot våld i nära relation, vilket inkluderar socialkontoret, fritidsledare, Indra tjejjour, Akillesjouren, polisen, kommunens Brottsofferjour och Sollentunas kvinnojour, stod under onsdagen i Sollentuna centrum för att uppmärksamma kampanjen ”En vecka fri från våld” och prata om våld i nära relation och svara på kommuninvånarnas frågor om ämnet.

-       Vi finns i Sollentuna Centrum för att berätta om hur vi arbetar mot våld i nära relationer, svarar på eventuella frågor och för att visa att det finns stöd och hjälp att få. Våld i nära relationer är något som vi i Sollentuna Kommun har ett bra och fungerande samarbete kring och att detta är ett område som är mycket viktigt för oss alla, berättar Karin Adaszak, relationsvåldssamordnare på socialkontoret i Sollentuna kommun.

Aktiviteterna i centrum är en del av socialkontorets ständigt pågående arbete med att upptäcka och stötta personer som är utsatta för våld. Under november har kontoret deltagit i Socialstyrelsens screeeningkampanj FREDA som inkluderar färdiga frågor om våld i nära relation. Syftet är att identifiera våldsutsatthet och frågorna är ett stöd för handläggare att ta upp det ofta känsliga ämnet våld i nära relation för att kunna upptäcka och erbjuda stöd så tidigt som möjligt.

-       Vi vet att våld i nära relation är en dold problematik, och det är mycket få våldsutsatta som berättar om sin situation spontant när de är i kontakt med till exempel socialkontoret. Eftersom många faktiskt väljer att berätta när de får frågor om våld är det därför extra viktigt att ställa de här frågorna, förklarar Karin vidare.

Den nationella kampanjen ”En vecka fri från våld” arrangeras av Unizon tillsammans med MÄN, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, Sveriges kommuner och landsting, SKL och Länsstyrelserna. Kampanjen ska uppmärksamma vikten av våldsförebyggande arbete med genusperspektiv för att förebygga våld i nära relation och olika aktiviteter organiseras av olika deltagare runt om i landet.

Om du är våldsutsatt eller om du utsätter någon annan för våld och vill veta mer om den hjälp du kan få kan du läsa mer här.

Publicerad: 27 december 2018