Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Vem passar ditt hus när du jobbar?

Omsorg & stöd

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

När Sollentunaborna går till jobbet, skolan och dagis tar andra över och ser till att området är tryggt och att det inte sker några inbrott. Dessa andra består av en grupp frivilliga pensionärer som valt att arbeta med Grannsamverkansbilen. Förutom att se till att Sollentuna är extra säkert, tar de även med sig boende från Sollentunas seniorboenden för att se till att de får komma ut och åka runt i kommunen.

Allt började med ett löfte om att inte säga nej, utan istället ”jag ska se vad jag kan göra”. När Anna-Karin Sundén från kommunens avdelning Tryggt och Snyggt blev kontaktad om ett Grannsamverkansprojekt bestående av en grupp av Sollentunas pensionärer, var hennes första reaktion att säga nej. Hon kom då ihåg sitt löfte och tog förslaget vidare:
- ”Jag trodde aldrig att det skulle gå igenom, men varenda en av de jag frågade tyckte att det lät som en bra idé. Det var så det startade för nästan tio år sedan”, berättar hon.

Resultatet av det löftet blev att kommunen finansierar en Grannsamverkansbil som grundar sig på ett samarbete mellan polisen, kommunen och ideella. Bilen åker runt i Sollentuna de flesta vardagar för att öka tryggheten för besökare och sollentunabor. I dagsläget består förarna av ungefär 16 frivilliga som turas om att hålla koll på kommunens bostadsområden när sollentunaborna är på jobbet. Två av dessa frivilliga är Per-Erik Wallström och Sune Lindgren som har kört bilen sedan de, som nyblivna pensionärer för ungefär fem år sedan, såg en annons om att förare söktes och kände att de ville ha något att göra. Andra frivilliga har valt att involvera sig i projektet för att själva kunna åka med som medåkare när de flyttar in på något av Sollentunas seniorboenden.

- ”Vi börjar alltid dagen med att åka ner till polisen för att få dagens uppgifter. Det kan vara att fotpatrullera och dela ut inbrottsinformation i områden som haft inbrott, hämta cyklar som är anmälda till polisen eller bara åka runt lite extra i områden där grannarna sett något. Ser vi något så ringer vi till polisen. Är det någon av de boende på seniorboendena som vill åka med så hämtar dem efter att vi ätit lunch på kommunhuset”, berättar de.

”Grannsamverkansbilen är en service som kommunen ställer upp med som tyvärr är dåligt utnyttjad av boendena. Vi vill gärna att fler seniorer ska få möjligheten att åka med, det kostar ju ingenting”, säger Sune, och uppmanar fler seniorboenden att ta kontakt med kommunen för att låta sina boende åka med. ”–De behöver bara skriva upp sig på listan”, förklarar han.

Anna-Lena Johansson (L), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, som själv åkt med Grannsamverkansbilen, hoppas att fler äldreboenden ska utnyttja möjligheten att låta de äldre få åka med:
- ”Grannsamverkansbilen är en viktig aktivitet som kommunen erbjuder och att äldre erbjuds åka med ger ett mervärde. Man kommer ut och ser mycket samtidigt som man gör en god insats. Jag tror det vore uppskattat”, säger hon.

Idag är det Ann-Marie Andersson, 83 år och boende på Norrgården, som ska åka med. Hon är själv från Sollentuna och har tidigare bott i Tureberg.
 - ”Jag har åkt med tre gånger och det känns jättebra att få åka ut. Det bästa är att man får se sig lite omkring i Sollentuna”, säger hon. Som medåkare sitter hon fram och en del av turen är att åka runt för att se vad som förändrats runt om i kommunen.

Sune vill att fler bostadsområden ska gå med i grannsamverkan:
- ”Det är ju inte alla som är med i grannsamverkan och det är lite tråkigt. Det kostar ju ingenting, man behöver bara ha någon som är ansvarig, som sätter upp skyltar och så. De anmäler sig till polisen och de samordnar”, berättar han.

Vill du bli en av Grannsamverkansbilens frivilliga?

Sune och Per-Erik efterlyser fler frivilliga:
-”Vi behöver fler chaufförer, speciellt på sommaren”, berättar de, och på frågan om varför man ska bli en av de frivilliga svarar de snabbt ”–För det första gör man ju en insats för de boende, det är ju vad det handlar om. Vi gör ju inte det här i princip för vårt höga nöjes skull, utan att visa att bilen finns och att den förhoppningsvis har en viss avskräckande effekt. Sen ger det ju kommunens äldre en möjlighet att göra utflykter.”

Vem passar som frivillig?
”–Det finns vissa saker man bör ha för att kunna jobba med Grannsamverkansbilen:  dels ska man kunna hantera folk, dels måste man ha körkort. Har man inte körkort kan man åka med som bisittare”, förklarar Sune och Per-Erik.

Gå med som volontär eller erbjud seniorer möjligheten att åka med

Om du är intresserad av att bli en av Grannsamverkansbilens volontärer, eller om du jobbar på ett seniorboende och vill få mer information om hur deras boende kan få åka med, kontakta kommunens kontaktcenter på 08-579 21 000 eller mejla kontaktcenter@sollentuna.se.

Läs mer på Grannsamverkansbilen här

Publicerad: 16 januari 2018