Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Svenskt näringslivs mätning

Sollentunas vård- och omsorgsföretag ger kommunen ett högt betyg i ny mätning

Omsorg & stöd

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

De olika vård- och omsorgsföretagen i Sollentuna ger kommunen ett väldigt gott betyg i Svenskt Näringslivs årliga mätning kring kommuners företagsklimat.

Mätningen gjordes bland vård- och omsorgsföretag med minst en anställd och de Sollentunaföretag som svarade på enkäten ger Sollentuna kommun ett bra, eller mycket bra, omdöme och placerar Sollentuna kommun över riksgenomsnittet.

Anna-Lena Johansson (L), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, gläds över det positiva resultatet och poängterar hur viktigt det är att företagen trivs i Sollentuna.      – ”Ju fler omsorgsföretag, desto större valfrihet för de äldre och desto bättre blir möjligheterna för människor att forma sina liv som de själva vill, oavsett ålder”, förklarar hon.

Som en del av Sollentuna kommuns arbete med de olika företagen bjuder vård- och omsorgskontoret in dem till möten, workshops, föreläsningar och andra aktiviteter vilket lyfts fram som något företagen anser vara värdefullt.

Isabella Hjalmarson Vertovec, verksamhetschef på vårdföretaget Enklare Vardag, beskriver också hur viktig god och kontinuerlig kontakt med kommunen är för ett gott samarbete:
- ”Även om det ibland är svårt med tillgänglighet till handläggarna, har vi har bra och kontinuerlig kontakt med kvalitetsansvarig och får bra support av vård- och omsorgskontoret, och jag tycker att Sollentuna är en av de lättaste kommunerna att samarbeta med”.

- ”Sollentuna är en bra kommun som satsar på vård och omsorg och som följer det de lovar”, kommenterar Dahlia Popa, verksamhetschef på Olivia Omsorg som driver ett stödboende, vilket Isabella Hjalmarson Vertovec också håller med om. På frågan vad Enklare vardag skulle säga till företagare som funderar på att starta upp eller utöka sitt vård- och omsorgsföretag till Sollentuna säger hon: -”Kör på!”.