Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Tydligt fokus på hållbarhet när unga pratar framtidens Sollentuna

Bygga bo & miljö

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

En eldriven båt som går in till Stockholm och marknadsplats vid Malmvägen var några av de förslag som kom upp när Sollentunas ungdomar presenterade sina olika versioner av framtidens Sollentuna. Igår presenterades alla förslag för hur Sollentuna kan se ut om 22 år i hållbarhetseventet ”Vårt Sollentuna 2040”.

Igår höll Sollentuna kommun hållbarhetseventet ”Vårt Sollentuna 2040” för tredje året i rad. Ungdomar från högstadieskolorna Utbildning Silverdal och Häggviksskolan, och Rudbecksgymnasiet presenterade sina tankar och förslag på hur de tycker att Sollentuna kommun ska se ut om 22 år. Sollentunasalen i kommunhuset fylldes av 23 elevpresentationer och det var en konstant surr i rummet av de samtal och resonemang som fördes mellan de elever, politiker och tjänstemän som deltog under evenemanget.

Eldriven båt som åker in till stan, färgbaserade sopsorteringssystem, en marknadsplats vid Malmvägen och bygget av ett nytt område var några av de förslag som presenterades. Den röda tråden bland alla elevernas förslag var ett tydligt fokus på miljö och social hållbarhet.

-          Det här är miljö- och hållbarhetsarbete när det är som bäst. Istället för enkla och kortsiktiga lösningar tar deltagarna ett helhetsgrepp för att skapa långsiktiga lösningar på frågor om boendemiljö, kommunikationer, livsstil och social hållbarhet. Jag är imponerad av deras kreativitet, skaparglädje och självförtroende som de visade i sina presentationer, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.

Under dagen röstade deltagarna på sina favoritförslag som sedan presenterades. Från högstadiet vann förslaget Ett skönare/drönare Sollentuna som lyfte möjligheten att varutransporter kan tas över av drönare för att minska miljöpåverkan. Rudbecksgymnasiets vinnande förslag Gustavsberg – Utveckla området med bostäder, offentlig service och affärsmöjligheter presenterade möjligheten att bygga ett nytt område med fokus på integration, miljö och social hållbarhet.

Dagen avslutades med beskrivningar av alla förslagen placerades i förslutna kuvert som stämplades och arkiverade fyra. Breven kommer att sparas för att öppnas 2040 då förslagen kan jämföras med hur det faktiskt ser ut.

Om projektet
Elevernas arbete startade med en kick-off i början på 2018 med inspirerande föreläsningar utifrån ett hållbart perspektiv – socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Här fick eleverna också en presentation av projektet Vårt Sollentuna 2040. Eleverna har därefter arbetat tillsammans med att ta fram sina förslag i ett ämnesövergripande projekt med handledning av sina lärare.