Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Berätta vad du tycker i Sollentunahems enkät

Tyck till om bästa platsen och Sollentunahem

Kommun & politik

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Just nu genomför Sollentunahem en kundundersökning för både hyresgäster och besökare, som kan tycka till om platser i Sollentuna.

Genom att gå in på länken tycktill.sollentunahem.se kan du berätta om din favoritplats eller om en plats du tycker behöver förbättras i ett område du besökt, eller bor i.

Enkäten är enkel och anonym och tar cirka fem minuter att fylla i. Du kan också se hur andra har svarat* på ett antal frågor, när du har fyllt i dina svar. Din medverkan ger Sollentunahem värdefull kunskap kring kvaliteter, brister och hur servicen kan förbättras i områdena. Resultatet av undersökningen presenteras via länken och Sollentunahems webb efter sommaren.

* Alla uppgifter är anonyma och inga svar kommer att kunna kopplas till dig som individ när resultatet analyseras och publiceras.