Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Visionsbild över radhus på taken i kvarteret Traktören 5

Radhus på taken i kvarteret Traktören 5. Idéskiss: Stadion Arkitekter AB

Nyfiken på utvecklingen i centrala Sollentuna?

Trafik & stadsplanering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Tureberg står inför en omfattande utveckling för att få en mer trivsam och färgstark stadsmiljö. Idag har ca 4 000 hushåll i centrala Sollentuna och Tureberg fått hem ett nyhetsbrev från kommunen där vi berättar mer om de projekt som påbörjats och kommer att påbörjas i området. Du som inte har fått informationen i din brevlåda hittar den här i digital form!

Tureberg ska bli en mer trivsam och färgstark stadsmiljö med bostäder, högklassiga gång- och cykelstråk samt en levande stadspark. Utvecklingen sker etappvis och innebär en hel del byggnadsarbeten. Idag har ca 4 000 hushåll i centrala Sollentuna och Tureberg fått  hem ett nyhetsbrev från kommunen som visar en del av de projekt som påbörjats och kommer att påbörjas i området. Planering och byggarbeten i västra Tureberg kommer pågå under flera år framöver. Närmast i tid ligger utbyggnaden av tingsrättens lokaler och förberedelse för Tusbystråkets nya utformning.

Utvecklingen i västra Tureberg kommer bidra till Sollentunas stadsutveckling med en levande gatumiljö och en god blandning av bostäder, kontor och service. Arbetet ska även binda ihop den utveckling som redan ägt rum på östra sidan om järnvägen så att hela området blir mer enhetligt och tillgängligt.

Du som inte har fått hem informationen i din brevlåda kan ta del av den digitalt här: www.sollentuna.se/tureberg där hittar du även denna 3D-modell över området, i större format,  som visar den planerade utbyggnaden.