Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Träbänkar

Träd från Fågelsångsparken återanvänds

Trafik & stadsplanering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Träd som fälldes i Fågelsångsparken återanvänds och bidrar till att göra Sollentunas naturreservat tillgängligare. Virke från träden blir bänkar och bänkbord anpassade för alla, oavsett om du kommer till fots, med rullstol, permobil eller rullator.

Under våren fälldes träd i Fågelsångsparken i centrala Sollentuna. Träden fälldes för att ge plats för en tillfällig ersättningsskola där barn i åldern förskoleklass till årskurs 6 går under tiden Töjnaskolan renoveras och byggs om.

Träden som fälldes fördes till ett sågverk som sågade upp träden till brädor. Sedan midsommar ha brädorna legat på tork ute på Järvafältet. Nu har arbetet med att bygga tillgänglighetsanpassade bänkar och bänkbord påbörjats och personer med rullstol, permobil och eller rullator får bättre tillgång till vår natur.

- Naturens resurser är begränsade. Att ta tillvara på de träd i Fågelsångsparken som var friska var en självklarhet och det är glädjande att träden nu bidrar till att tillgängliggöra naturen i Sollentuna för fler, säger Moa Rasmusson (L), ordförande i trafik- och fastighetsnämnden. 

Sammanlagt blir det ett trettiotal nya sittplatser som kommer att placeras ut i kommunens fyra naturreservat. De första exemplaren står redan på plats vid Bögs gård och på ett par grillplatser vidare ut mot Naturskolan och Väsby gård.

Parken återställs efter att ersättningsskolan tas nerd

Fågelsångsparken kommer att återställas till allmän park när behovet av ersättningsskolan inte längre finns. För att samla in idéer, synpunkter och förslag från invånarna om parkens framtida utformning, kommer kommunen att bjuda in till en medborgardialog. Resultatet av medborgardialogen blir sedan en del av underlaget för trafik- och fastighetsnämndens beslut om hur Fågelsångsparken ska återställas.

Publicerad: 20 november 2018