Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Kampanjen tobaksfria veckan

Tobaksfria veckan – så pratar du med unga om tobak

Omsorg & stöd

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Under tobaksfria veckan uppmärksammar Sollentuna kommun ungas tobaksvanor. I Sollentuna väljer 9 av 10 unga i årskurs 9 bort tobak. Däremot ökar användning av e-cigaretter och många unga pojkar använder snus. Kampanjen ”Är det värt det?” tar upp några av de vanligaste orsakerna till varför unga börjar med tobak.

Vecka 47 är det tobaksfria veckan, en uppmärksamhetsvecka kring tobak. Forskning visar att föräldrars förhållningssätt till tobak har en stor betydelse för ungas inställning till tobak, och syftet med tobaksfria veckan är bland annat att tipsa föräldrar om vikten av att säga nej till tobak.

-          Det är avgörande att som vuxen prata med ungdomar om tobak och nikotinets påverkan, att sätta gränser och vara tydlig i sitt ställningstagande. Även om det kan vara svårt att ta diskussionen ser vi att föräldrar och vuxnas inställning är den främsta orsaken till att ungdomar väljer bort tobak, alkohol och narkotika, säger Kristina Persson, preventionssamordnare i Sollentuna.

Redan nu i veckan har kampanjen ”Är det värt det?” smygstartat runt om kommunen. Kampanjen är framtagen av sommarjobbare som jobbade på Socialkontorets förebyggande enhet. De har undersökt olika aspekter av ungas tobaksanvändande och kampanjen utgår ifrån de vanligaste orsakerna till varför unga börjar röka – grupptryck och viljan att passa in - och varför unga slutar röka - hälsorisker

Daglig rökningen minskar i befolkningen i stort och den trenden kan man även se bland ungdomar i årskurs 9. Nästan 9 av 10 av ungdomarna i Sollentuna väljer bort tobak helt. Det är dock nästa dubbelt så många ungdomar i årskurs 2 som röker dagligen eller ibland jämfört med daglig rökning i den vuxna befolkningen. Många unga pojkar använder snus och rökning av e-cigaretter (vejpning) bland unga ökar kraftigt.  Undersökningar visar också att många unga väljer snus eller e-cigaretter istället för konventionella cigaretter.

-          Vi ser att allt färre unga som röker vanliga cigaretter men det kommer hela tiden nya tobaks- och nikotinprodukter på marknaden. Jag tänker då främst på e-cigaretter där vi ser en kraftig ökning bland unga. E-cigaretterna får ungdomar att experimentera och verka ofarliga med olika smaksättningar men de lockas in i ett nikotinberoende som sedan kan bli inkörsporten till andra beroenden, säger Kristina Persson.

Här hittar du Kristinas tips och råd om hur du kan prata med unga om tobak- och nikotinvanor

Fakta om tobak

  • Som ungdom är det inte lätt att förstå vilka risker man utsätter sig för genom sin tobaksanvändning, och på grund av nikotinets beroendeframkallande egenskaper kan det vara svårt att sluta röka och snusa när man väl har börjat.
  • Rök från vattenpipa innehåller samma typ av skadliga ämnen som cigarettrök och har därför samma potential att orsaka sjukdomar.
  • E-cigaretter har liksom snus 18 års gräns och innehåller flera farliga ämnen, i många fall även nikotin trots att de ofta säljs med till exempel frukt- eller godissmak.
  • Unga använder ofta e-cigaretter eller snus som ett hälsosammare alternativ till cigaretter men forskning visar att dessa också kan orsaka problem med hälsan på både lång och kort sikt. 
  • Användning av cigaretter och snus ökar risken för alkoholberoende.
  • Ungdomar som röker använder droger och dricker sig berusade på alkohol i större utsträckning.
  • Att tydligt säga nej till rökning, snusande och alkoholdrickande kan minska risken för att barnet provar cannabis. Det är sällsynt att börja röka cannabis utan att först ha rökt tobak.
Publicerad: 4 december 2018