Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Utställning Kilen, Helenelund, inkomna förslag på utveckling

Hur kan området Kilen utvecklas?

Trafik & stadsplanering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Välkommen till utställningen om Kilen i kommunhusets entré! Sollentuna kommun bjöd under 2016 in aktörer inom stadsbyggnadsområdet för att delta i utvecklingsarbetet av området Kilen i Helenelund. Vi visar nu upp de inkomna förslagen för allmänheten.

Kilen har ett svårslaget strategiskt läge i Stockholmsregionen. Mitt emellan Stockholm och Arlanda,  E4:an och Ostkustbanan. Sollentuna kommun bjöd under 2016 in aktörer inom stadsbyggnadsområdet för att delta i utvecklingsarbetet av Kilen. I december 2016 fick kommunen in åtta olika förslag på hur området kan utvecklas. Förslagen finns nu utställda i kommunhusets entré, välkommen in och titta!

Vi har nu påbörjat en utvärdering för att bedöma vilket eller vilka förslag vi ska arbeta vidare med. Utvärderingen kommer bland annat att göras utifrån att förslaget ska:

  • Ha ett nytänkande sätt att ta tillvara platsens unika förutsättningar
  • Utnyttja läget och tillgängligheten till platsen
  • Vara genomförbart

Under 2018 kommer kommunen teckna avtal med en eller två samarbetspartners. Först efter det kommer vi påbörja arbetet med detaljplaneläggning av området.

Läs mer om de inkomna förslagen!

Läs mer om Kilen!

Publicerad: 17 januari 2019