Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Japanresenärerna

Studieresa till Japan för nyheter inom välfärdsteknik

Omsorg & stöd

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Som en av flera förvaltningar i Sollentuna kommun, lämnade vård- och omsorgskontoret tillsammans med nämnden in en ansökan om internationaliseringsbidrag förra september. Då deras ansökan var en av flera som accepterades, har fem tjänstemän och två politiker från vård- och omsorgskontoret nu genomfört en studieresa till Japan, en av höstens många aktiviteter som fokuserar på digitalisering inom vården.

Det finns många likheter mellan Japan och Sverige när det kommer till en åldrande befolkning och färre unga som kan ta hand om den, något Sverige kan förväntas uppleva inom 10-20 år. Anna Werner, avdelningschef och en av deltagarna, förklarar:
– ”Den största likheten mellan Sverige och Japan är att båda länderna har ganska många pigga yngre seniorer, medan de äldre seniorerna behöver ganska mycket hjälp. Vi är lite i samma sits med många äldre och få som kommer kunna jobba med dem.”

Utvecklingen inom digitaliseringsområdet går fort, och utvecklingen i samhället påverkar också vård- och omsorgsområdet. Vård- och omsorgsnämnden och kontoret jobbar därför med att planera det fortsatta arbetet. Höstens aktiviteter på vård- och omsorgskontoret är till för att lära sig mer om de olika utmaningar vården står inför, och hitta möjliga verktyg för att tillgodose människors behov. Dessa aktiviteter inkluderar, utöver resan till Japan, workshops med utförare för att fånga upp behov och utvecklingsmöjligheter inom både äldreomsorg och funktionshinderområdet, ett studiebesök till Östersund för att se mer av hur de arbetar med välfärdsteknik, och ett vänortsbesök med temat välfärdsteknik där gäster från de nordiska länderna kommer till Sollentuna för det tredje mötet av fyra.

Japan är extra intressant eftersom de behövt förändra äldreomsorgen för att hantera situationen. I den förändringen har bland annat teknik fått spela en stor roll utan att ha tagit fokus från människors välbefinnande. Under studieresan besökte deltagarna svenska ambassaden, Shinagawa city council, dagverksamheten Koyama home helping center, demensboendet Koyama house, dagverksamheten Koyama Club, samt Nishi-Oi home service center som bestod av demensboende, omvårdnadsboende, korttidsvistelse samt dagverksamhet. Anna Werner förklarar att de sett flera intressanta tekniska lösningar som skulle kunna användas inom kommunen. Ett exempel är sensorer. 
– ”De använder inte trygghetslarm som vi använder dem utan har istället sensorer hemma hos en brukare. De sätts på en kylskåpsdörr eller badrumsdörr vilket gör att man kan se om de rört sig hemma i lägenheten. Har brukaren inte det så söker man upp personen för att se om de behöver hjälp”, förklarar hon.

Anna berättar också om hur annorlunda den sociala strukturen är i Japan då den i stor grad bygger på anhörigas insatser. Den struktur som finns riktar sig mot äldre som saknar anhöriga vilket gör att de har färre personer som får hjälp. Samtidigt jobbar man med att inkludera samhället genom att till exempel utbilda bank- och butikspersonal i hur man bemöter människor med demens. En annan stor skillnad är också hur man jobbar med volontärer:
– ”De jobbar extremt mycket inom volontärsektorn med en del avlönade volontärer, men också med många pensionärer som själva jobbar som volontärer, och man försöker få in folk som har något att ge i volontärsektorn. Det var väldigt spännande och något vi kan behöva fundera på”, förklarar hon.

Anna-Lena Lena Johansson (L), ordförande i vård- och omsorgsnämnen, håller med:
 - ”Studiebesöket var mycket inspirerande och roligt. Omsorgen i Japan skiljer sig mycket från den svenska och därför är dessa besök så lärorika. Vi fick många nya idéer på hur vi kan utveckla verksamheterna”, kommenterar hon.

De sju deltagarna arbetar nu med en sammanfattning av de lärdomar och erfarenheter de tar med sig och kommer presentera dem för såväl kollegor som vård- och omsorgsnämnden. Nämnden fattar årligen beslut om en plan för välfärdsteknik, och senare i höst kommer planen för nästa år, som sannolikt breddas från välfärdsteknik till digitalisering inom vård och omsorg.